Team van de Toekomst

Burgerzaken staat aan de vooravond van een boeiende transformatie. Belangrijke trigger is de toenemende digitalisering en robotisering; een ontwikkeling die van medewerkers, management en organisatie de nodige flexibiliteit vraagt. Gemeenten worden uitgedaagd om hun dienstverlening anders in te richten en de menselijke factor naar een hoger niveau te tillen. Maar hoe pak je dit als manager en als individuele medewerker aan? Met het programma Team van de Toekomst, bereiden we jou en je team voor op de “reis”naar de nabije toekomst.

NuFlex bouwt samen met u nieuwe competentieprofielen. We definiëren het juiste gedragsniveau van uw medewerkers voor de specifieke rollen. Als u meer wilt weten, kunt u hierover lezen in onze magazines.

Stap 1: Wat wil ik zien aan competenties en gedrag bij de medewerkers?

Stap 2: Welke drijfveren, talenten en competenties hebben mijn medewerkers?

Stap 3: Hoe is de match tussen de medewerker en het nieuwe competentieprofiel?

Stap 4: Welke competenties zijn aanwezig in het team en in hoeverre zijn deze aanvullend?

Stap 5: Hoe ziet het ontwikkeltraject eruit van de medewerker?

Voor de uitvoering van Team van de Toekomst heeft de NVVB met NuFlex een overeenkomst gesloten. NuFlex verzorgt het volledige programma, waaronder ook opleidingen en trainingen.

Meer informatie kan je contact opnemen met Bea Roos, bea.roos@nuflex.nl, 085-8221676

Team van de Toekomst