NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Medewerker onderwijs

Een werkwijze en omschreven rollen geven inzicht in wat je van NuFlex mag verwachten en wat wij samen kunnen bereiken. Maar wat doen jouw eventuele collega’s nu precies op een school? Onderstaand omschrijven wij een aantal praktijkvoorbeelden hoe we scholen ondersteunen middels het aanbieden van flexibele medewerkers.


Lesopvang

Lesuitval is een uitdaging binnen het Onderwijs. Het gevolg is dat de tijd van de leerling niet optimaal wordt benut, de leerling in de aula aanwezig is of zelfs de straat opgaat (met ongeruste ouders als gevolg). Om lesuitval te voorkomen vangen NuFlex’ers de lessen op. De medewerker bedenkt bijvoorbeeld zelf een inspirerende les die aansluit op de stof, hij geeft extra oefeningen die eerder door de docent zijn meegegeven of helpt de leerlingen bij het voorbereiden van een toets. Een goede optie is dat er dagelijks twee NuFlex’ers op een school aanwezig zijn. In de ochtend ontvangen zij van de roostermaker een overzicht van de lessen die zij opvangen. Wanneer er geen lesuitval is, dan kunnen zij lessen helpen voorbereiden, gaan aan de slag met andere ondersteunende werkzaamheden op bijvoorbeeld de administratie, HRM-cyclus of verzorgen één op één begeleiding. Je kunt ook opdrachten uitvoeren voor de docenten zoals nakijkwerk, surveilleren of in de klas assisteren.


Kamp, schoolreis en excursie

Ieder jaar gaan diverse klassen op kamp, maken een (buitenlandse) schoolreis of gaan op excursie. Per klas gaat vaak de mentor en een docent mee. NuFlex’ers sluiten aan voor extra begeleiding, om activiteiten te organiseren, om de leerlingen in de gaten te houden en uiteraard voor de gezelligheid. Jij staat immers qua belevingswereld vaak dichterbij de leerling dan de leraar.


Docentondersteuning

Nakijken en surveilleren nemen voor een docent veel van zijn tijd in beslag. NuFlex’ers kunnen tijdelijk docenten vervangen door uiteenlopende werkzaamheden op te pakken, nakijkwerk over te nemen en tijdens toets-periodes te surveilleren. Hierdoor houdt de docent meer tijd over voor vakinhoudelijke werkzaamheden.


Opvanglokaal

Een school creëert een apart opvanglokaal waar elke dag een NuFlex’er aanwezig is. In de ochtend worden hier de laatkomers geregistreerd, waarna zij onder begeleiding van de medewerker met hun huiswerk aan de slag gaan. Gedurende de gehele dag komen leerlingen binnen die niet in een les aanwezig (mogen) zijn, of die hun huiswerk niet hebben gemaakt en dat hier alsnog doen. De NuFlex’er ondersteunt die leerlingen.


Masterclasses en specialisatiemodules

Om alle leerlingen voor te bereiden op hun studiekeuze en excellente leerlingen net dat beetje meer te bieden, worden masterclasses en specialisatiemodules aangeboden. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in zaken die wellicht niet meteen onder de huidige lesstof vallen, maar wel binnen de kaders van hun profiel meer diepgang bieden. Hierbij valt te denken aan: Spaans, Fysica, Natuur Milieu & Duurzaamheid, Chinees en Mechatronica. Mogelijke modules zijn: “Hoe start ik een eigen bedrijf op?” en “Wat doet goede voeding met mij?”. De lessen worden ontwikkeld en gegeven door NuFlex’ers. Iedere week vindt er een specifieke (vervolg)training plaats. Een andere optie is dat de NuFlex’er voor de individuele leerling, of groepen van leerlingen speciale pakketten ontwikkelt, zoals een Taal-, Wiskunde-, Techniek-, Economie- of Natuurkundepakket.


Huiswerkbegeleiding

Op veel scholen wordt een aantal middagen per week huiswerkbegeleiding gegeven aan tientallen leerlingen met verschillende profielen. In deze ruimte begeleiden bijvoorbeeld vier NuFlex’ers de leerlingen. De vorderingen houd je bij, je zorgt dat er rust is tijdens de huiswerkuren en helpt op individueel niveau de leerlingen.


Profijtklas

De Profijtklas is een project waar talent tot bloei komt. Het doel is om leerlingen beter te laten presteren op onder andere het gebied van taal en rekenen. Bijvoorbeeld een basisschool kan een Profijtklas inrichten waarin aanvullende lessen plaatsvinden. De school zelf pakt samen met een aantal NuFlex’ers actief de begeleiding op.

Ga naar vacatures

Aanmelden