NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Medewerker onderwijs

Of je nog studeert, je studie hebt afgerond of al een langere werkperiode achter je hebt liggen, NuFlex kijkt altijd samen met jou naar de voor jou meest passende rol binnen het Onderwijs. Afhankelijk van je profiel nemen wij je op in onze flexibele schil waardoor je per uur en ad hoc inzetbaar bent voor opdrachtgevers. Of we zoeken voor jou naar opdrachten waar je meer vaste ‘vlieguren’ kunt maken. Vervolgens ben je na een gedegen opleiding breed inzetbaar, zowel in het Onderwijs(leer)proces als in ondersteunende rollen. Om je een idee te geven van de werkzaamheden verdelen wij de rollen in een aantal categorieën. Deze zijn echter verre van uitputtend. Juist vanuit jouw gedrevenheid en competenties ben je in de volle breedte van de school inzetbaar. Dit zowel in het Primair-, Voortgezet- als Beroepsonderwijs.


Onderwijs(leer)proces

Onderwijs wordt gegeven door daartoe bevoegde docenten. In de marge van het Onderwijsleerproces zijn echter taken en functies aan te wijzen waarvoor een bevoegdheid niet vereist is. Als NuFlex’er kun je goed ingezet worden in de volgende rollen:

 • Persoonlijk Assistent van de Leerkracht (PAL);
 • Huiswerkbegeleiding, al dan niet onder leiding van een huiswerkinstituut;
 • Extra ondersteuning middels pakketten als Wiskunde, Economie, of Natuurkunde;
 • Opvang van leerlingen bij ziekte van de docent;
 • Opvang van leerlingen die niet in de les (mogen) zijn;
 • Begeleiding van projecten, excursies en werkweken;
 • Surveillant bij examens/toetsen en tijdens de pauzes;
 • Docent ondersteunen die aan de slag gaat met digitalisering;
 • Leerlingen instrueren in het gebruik van hun laptop of iPad;
 • Verzorgen van workshops ter ondersteuning van lessen, vakken en projecten;
 • Ter voorbereiding op het eindexamen, of als inzet tijdens de zomerschool;
 • Toezicht houden in Open Leer Centrum;
 • Begeleiding van/bij excursies en/of het organiseren daarvan;
 • Extra Masterclasses geven, zoals: Spaans, Fysica, Chinees en Natuur Milieu & Duurzaamheid;
 • Specialisatiemodules ter voorbereiding op de studiekeuze, bijvoorbeeld: “Hoe start ik een eigen bedrijf?”.

Bedrijfsvoering

Scholen hebben er de laatste jaren nogal wat taken bij gekregen, onder andere op het gebied van kwaliteitszorg, PR & Marketing en leermiddelen. Deze taken worden dikwijls uitgevoerd door teamleiders die hiermee onevenredig belast worden. Door jou in te zetten, kan dat voor een school uitkomst bieden. Daarnaast kan er door piekbelastingen, onverwachte uitval en andere vragen een acuut tekort aan handen ontstaan.

 • Kwaliteitszorg: het uitzetten van enquêtes, het rapporteren daarover, het verzamelen en ordenen van kwaliteitsgegevens en het opstellen van benchmarks;
 • PR & Marketing: het bijhouden van een database met relevante gegevens, het ondersteunen bij Open Dagen, het verzorgen van informatiemateriaal en schrijven voor de website;
 • Leermiddelen: het beheren van een boekenfonds, het organiseren van de inname en uitgifte van leermiddelen.

Onderwijsondersteuning

Bij de Onderwijsondersteunende functies doet zich nogal eens de situatie voor dat er werkzaamheden zijn voor enkele dagdelen, maar niet voor een (bijna) fulltime functie. Ook is bij conciërges en administraties op sommige momenten in het schooljaar sprake van piekbelasting of uitval van vaste medewerkers. Jij kunt dan als volgt worden ingezet:

 • Het ondersteunen van de schooladministratie;
 • Het ondersteunen van de conciërge, bijvoorbeeld bij registratie en inventarisatie van absenten;
 • Ziektevervanging van conciërges en administratief personeel;
 • Piekbelasting opvangen door bijvoorbeeld de telefoondienst over te nemen;
 • ICT: ondersteuning van de systeembeheerder bij het oplossen van simpele storingen;
 • Leerlingen helpen met het oplossen van eenvoudige hardware problemen.

Studie specifieke inzet

Bij studie specifieke inzet gaat het om het inzetten van NuFlex’ers die door hun studie, vooropleiding of bagage inzetbaar zijn bij specifieke taken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • (Oud) Student Psychologie ondersteunt de zorgcoördinator bij het afnemen van tests, het administreren van testgegevens of het maken van afspraken met ouders/leerlingen;
 • (Oud) Student Biologie in de rol van Technisch Onderwijs Assistent (TOA) om bijvoorbeeld tijdens Biologie- en Natuurkundelessen zaken voor te bereiden en de leerlingen te ondersteunen met hun proeven;
 • (Oud) Student Facilitair Management ondersteunt de schoolleiding bij het aanvragen en vergelijken van offertes, het voorbereiden van aanbestedingen, het monitoren van de naleving van inkoopafspraken en het vergelijken van polissen;
 • (Oud) Student Geschiedenis helpt bij het archiveren of bij de voorbereiding van een jubileum.

Medewerker Functioneel Beheer en ICT-Support

NuFlex is de enige detacheringsorganisatie die jou niet opleidt vanuit één rol, maar juist met een bredere insteek. Zo blijkt enige kennis over ICT relevant binnen ieder werkveld. NuFlex zorgt ervoor dat jij deze ervaring hebt en zo de opdrachtgever te allen tijde kan bijstaan vanuit functioneel beheer, ICT-support én eerstelijns vragen kan beantwoorden. Onze partner Duvak leidt jou hierin op. Dit maakt dat binnen een school altijd iemand kan meekijken wanneer een computer of iPad hapert. Vanuit de samenwerking met Duvak haalt onze opdrachtgever dus niet enkel een medewerker binnen die de werkzaamheden weet uit te voeren, maar ook iemand die zelf problemen kan oplossen of de collega’s kan bijstaan, wanneer de ICT niet meewerkt.

Ga naar vacatures

Aanmelden