NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Opdrachtgever onderwijs

Een werkwijze en omschreven rollen geven inzicht in wat u van NuFlex mag verwachten en wat wij samen kunnen bereiken. Maar wat doen onze huidige medewerkers nu al precies op een school? Onderstaand omschrijven wij een aantal praktijkvoorbeelden hoe we scholen ondersteunen middels het aanbieden van flexibele medewerkers.


Lesopvang

Lesuitval is een telkens terugkerende uitdaging binnen het Onderwijs. Het gevolg is dat de tijd van de leerling niet optimaal wordt benut, de leerling in de aula aanwezig is, of zelfs de straat opgaat (met ongeruste ouders als gevolg). Om lesuitval te voorkomen vangen NuFlex’ers de lessen op. De medewerker bedenkt bijvoorbeeld zelf een inspirerende les die aansluitbij de stof, hij geeft extra oefeningen die eerder door de docent zijn meegegeven, of helpt de leerlingen bij het voorbereiden van een toets.
Een goede optie is dat er dagelijks twee NuFlex’ers aanwezig zijn op uw school. In de ochtend ontvangen zij van de roostermaker een overzicht van de lessen die zij opvangen. Wanneer er geen lesuitval is, dan kunnen zij lessen helpen voorbereiden, gaan aan de slag met andere ondersteunende werkzaamheden op bijvoorbeeld de administratie, HRM-cyclus of verzorgen één op één begeleiding. De NuFlex’er kan ook opdrachten uitvoeren voor de docenten zoals nakijkwerk, surveilleren of in de klas assisteren.


Voordelen:
 • Lesopvang in plaats van lesuitval;
 • Flexibele krachten in de school aanwezig die waar nodig ondersteunen;
 • Persoonlijk Assistent van de Leraar;
 • Een venster van waardering voor de ouders en overige stakeholders;
 • De werkdruk voor de docent wordt verlaagd;
 • Medewerkers die leuke lessen bedenken over onderwerpen die leerlingen aanpreken;
 • NuFlex’ers zijn gelet op hun leeftijd een rolmodel voor de leerling.

Kamp, schoolreis en excursie

Ieder jaar gaan diverse klassen op kamp, maken een (buitenlandse) schoolreis of gaan op excursie. Per klas gaat vaak de mentor en een docent mee. NuFlex’ers gaan mee als extra begeleiding om activiteiten te organiseren, om de leerlingen in de gaten te houden en uiteraard voor de gezelligheid.


Voordelen:
 • In veel gevallen studeren de begeleiders zelf ook nog en hebben een vanzelfsprekende verbinding met de leerling, waardoor zij leuke en leerzame activiteiten verzinnen;
 • Ontlasting voor de docenten: doordat zij niet meer mee hoeven, houden ze tijd over voor werkzaamheden op school.

Docentondersteuning (PAL)

Nakijken en surveilleren nemen voor een docent veel van zijn tijd in beslag. NuFlex’ers kunnen tijdelijk docenten vervangen door uiteenlopende werkzaamheden op te pakken, nakijkwerk over te nemen en tijdens toetsperiodes te surveilleren. Hierdoor houdt de docent meer tijd over voor vakinhoudelijke werkzaamheden.


Voordelen:
 • Persoonlijk Assistent van de Leraar;
 • NuFlex’er studeert zelf nog of is recent afgestudeerd en kan zich goed verplaatsen in de spanning van een leerling rondom een toets;
 • NuFlex kan de roosters maken en daarmee de school ontzorgen;
 • Docent houdt tijd over voor vakinhoudelijke werkzaamheden.

Opvanglokaal

Een school creëert een apart opvanglokaal waar elke dag een NuFlex’er aanwezig is. In de ochtend worden hier de laatkomers geregistreerd, waarna zij onder begeleiding van de medewerker met hun huiswerk aan de slag gaan. Tijdens de gehele dag komen leerlingen binnen die niet in een les aanwezig (mogen) zijn of die hun huiswerk niet hebben gemaakt en dat hier alsnog doen. De NuFlex’er ondersteunt de leerlingen.


Voordelen:
 • Sprake van een signaalfunctie: met welke reden is een leerling meermaals in het opvanglokaal aanwezig?;
 • Extra en persoonlijke aandacht voor de leerling;
 • Tijd voor huiswerkbegeleiding.

Masterclasses en specialisatiemodules

Om alle leerlingen voor te bereiden op hun studiekeuze en excellente leerlingen net dat beetje meer te bieden, worden masterclasses en specialisatiemodules aangeboden. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in zaken die wellicht niet meteen onder de huidige lesstof vallen, maar wel binnen de kaders van hun profiel meer diepgang bieden. Hierbij valt te denken aan: Spaans, Fysica, Natuur Milieu & Duurzaamheid, Chinees en Mechatronica. Mogelijke modules zijn: “Hoe start ik een eigen bedrijf op?” en “Wat doet goede voeding met mij?”. De lessen worden ontwikkeld en gegeven door NuFlex’ers. Iedere week vindt er dan een specifieke (vervolg)training plaats. Een andere optie is dat de NuFlex’er voor de individuele leerling of groepen van leerlingen speciale pakketten ontwikkeld, zoals een Taal-, Wiskunde-, Techniek-, Economie of Natuurkunde-pakket.


Voordelen:
 • NuFlex’er studeert zelf nog of is recent afgestudeerd en staat dicht bij het onderwerp waardoor hij dit met veel enthousiasme weet over te brengen;
 • Leerling krijgt een beter beeld van de toekomstmogelijkheden doordat de NuFlex’er een aansluitende studie heeft gevolgd;
 • Extra diepgang op de materie;
 • Meer aandacht voor (excellente) leerlingen;
 • U creëert een venster van waardering naar de ouders.

Huiswerkbegeleiding

Op veel scholen wordt een aantal middagen per week huiswerkbegeleiding gegeven aan vaak tientallen leerlingen met verschillende profielen. In deze ruimte begeleiden bijvoorbeeld vier NuFlex’ers de leerlingen. De vorderingen houdt de medewerker bij, de NuFlex’ers zorgen dat er rust is tijdens de huiswerkuren en helpen de leerling op individueel niveau.


Voordelen:
 • Betere resultaten voor al uw leerlingen en hogere rapportcijfers;
 • Leerlingen leren hun huiswerk beter in te plannen;
 • Extra en persoonlijke aandacht voor de leerling;
 • NuFlex’er studeert zelf nog, of is recent afgestudeerd en kan zich goed verplaatsen in de druk en spanning rondom huiswerk: hij is een rolmodel.

Profijtklas

De Profijtklas is een project waar talent tot bloei komt. Het doel is om leerlingen beter te laten presteren op onder andere het gebied van taal en rekenen. U kunt een Profijtklas inrichten waarin aanvullende les plaatsvindt. U pakt zelf samen met een aantal NuFlex’ers actief de begeleiding op.


Voordelen:
 • Leerlingen presteren beter op het gebied van Onderwijs, taal en rekenen;
 • U vergroot de kansen voor de leerling in zijn verdere (school)loopbaan;
 • De school leert medewerkers kennen die u kunt binden aan uw school en het Onderwijs.