NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Opdrachtgever onderwijs

NuFlex richt zich op drie groepen medewerkers: studenten, young professionals en professionals (onder wie zij-instromers). HBO- en WO-studenten laten wij gebruikmaken van de kennis die zij tijdens hun studie opdoen, of we geven hen juist werkervaring binnen een voor hen nieuw werkveld: het Onderwijs. Wij nemen hen over het algemeen op in onze flexibele schil, waardoor zij ad hoc en per uur inzetbaar zijn.

Young professionals zijn net afgestudeerd, hebben een HBO- of WO-profiel en ambiëren een carrière in het Onderwijs. Vanuit hun studie kan het zijn dat zij al relevante kennis hebben over dit werkveld, maar het kan ook goed dat zij dit nog niet hebben en toch de bewuste keuze maken om dat via het partnership tussen NuFlex en uw school te verkrijgen. Dit biedt beide partijen de kans om aan elkaar te ‘snuffelen’, waardoor u kunt bepalen of u in deze kracht de aankomende collega, leraar, manager of bestuurder ziet. Parallel aan de werkzaamheden kan een lerarenopleiding gevolgd worden om de Onderwijsbevoegdheid te halen.

Professionals hebben al een carrière achter de rug, vaak in een ander werkveld dan het Onderwijs. Ze zijn benieuwd naar wat het Onderwijs hen kan bieden en welke passie zij erin ‘kwijt’ kunnen. Het kunnen (toekomstige) zij-instromers zijn, of mensen die tijdelijk geen werk hebben. Ook voor deze groep is het mogelijk om naast het werk hun Onderwijsbevoegdheid te halen. Afhankelijk van hun profiel nemen wij hen op in onze flexibele schil waardoor zij per uur en ad hoc inzetbaar voor u zijn. Of we nemen de medewerker op in opdrachten waar meer vaste ‘vlieguren’ gemaakt worden.

Na een gedegen opleiding zijn al deze medewerkers breed inzetbaar, zowel in het Onderwijs(leer)proces als in ondersteunende rollen. Om u een idee te geven van de rollen die de medewerkers her en der vervullen, maken wij een verdeling in een aantal categorieën. Deze zijn echter verre van uitputtend. Juist vanuit hun gedrevenheid en competenties zijn de NuFlex’ers in de volle breedte van de school inzetbaar. Dit zowel in het Primair-, Voortgezet- als Beroepsonderwijs.


Onderwijs(leer)proces

Onderwijs wordt gegeven door daartoe bevoegde docenten. In de marge van het Onderwijsleerproces zijn echter taken en functies aan te wijzen waarvoor een bevoegdheid niet vereist is. Onze medewerkers kunnen goed ingezet worden in de volgende rollen:

 • Persoonlijk Assistent van de Leerkracht (PAL);
 • Huiswerkbegeleiding, al dan niet onder leiding van een huiswerkinstituut;
 • Extra ondersteuning middels pakketten als Wiskunde, Economie, of Natuurkunde;
 • Opvang van leerlingen bij ziekte van de docent;
 • Opvang van leerlingen die niet in de les (mogen) zijn;
 • Begeleiding van projecten, excursies en werkweken;
 • Surveillant bij examens/toetsen en tijdens de pauzes;
 • Docent ondersteunen die aan de slag gaat met digitalisering;
 • Leerlingen instrueren in het gebruik van hun laptop of iPad;
 • Verzorgen van workshops ter ondersteuning van lessen, vakken en projecten;
 • Ter voorbereiding op het eindexamen of als inzet tijdens de zomerschool;
 • Toezicht houden in Open Leer Centrum;
 • Begeleiding van/bij excursies en/of het organiseren daarvan;
 • Extra Masterclasses geven, zoals: Spaans, Fysica, Chinees en Natuur Milieu & Duurzaamheid;
 • Specialisatiemodules ter voorbereiding op de studiekeuze, bijvoorbeeld: “Hoe start ik een eigen bedrijf?”.

Bedrijfsvoering

Scholen hebben er de laatste jaren nogal wat taken bij gekregen, onder andere op het gebied van kwaliteitszorg, PR & Marketing en leermiddelen. Deze taken worden dikwijls uitgevoerd door teamleiders die hiermee onevenredig belast worden. Inzet van een NuFlex’er kan uitkomst bieden. Daarnaast kan er door piekbelastingen, onverwachte uitval en andere vragen een acuut tekort aan handen ontstaan.

 • Kwaliteitszorg: het uitzetten van enquêtes, het rapporteren daarover, het verzamelen en ordenen van kwaliteitsgegevens en het opstellen van benchmarks;
 • PR & Marketing: het bijhouden van een database met relevante gegevens, het ondersteunen bij Open Dagen, het verzorgen van informatiemateriaal en schrijven voor de website;
 • Leermiddelen: het beheren van een boekenfonds, het organiseren van de inname en uitgifte van leermiddelen.

Onderwijsondersteuning

Bij de Onderwijsondersteunende functies doet zich nogal eens de situatie voor dat er werkzaamheden zijn voor enkele dagdelen, maar niet voor een (bijna) fulltime functie. Ook is bij conciërges en administraties op sommige momenten in het schooljaar sprake van piekbelasting en uitval van vaste medewerkers. Een NuFlex’er kan als volgt worden ingezet:

 • Het ondersteunen van de schooladministratie;
 • Het ondersteunen van de conciërge, bijvoorbeeld bij registratie en inventarisatie van absenten;
 • Ziektevervanging van conciërges en administratief personeel;
 • Piekbelasting opvangen door bijvoorbeeld de telefoondienst over te nemen;
 • ICT: ondersteuning van de systeembeheerder bij het oplossen van simpele storingen;
 • Leerlingen helpen met het oplossen van eenvoudige hardware problemen.

Studie specifieke inzet

Bij studie specifieke inzet gaat het om het inzetten van NuFlex’ers die door hun studie, vooropleiding of bagage inzetbaar zijn op specifieke taken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • (Oud) Student Psychologie ondersteunt de zorgcoördinator bij het afnemen van tests, het administreren van testgegevens, het maken van afspraken met ouders/leerlingen;
 • (Oud) Student Biologie in de rol van Technisch Onderwijs Assistent (TOA) om bijvoorbeeld tijdens Biologie- en Natuurkundelessen zaken voor te bereiden en de leerlingen te ondersteunen met hun proeven;
 • (Oud) Student Facilitair Management ondersteunt de schoolleiding bij het aanvragen en vergelijken van offertes, het voorbereiden van aanbestedingen, het monitoren van de naleving van inkoopafspraken en het vergelijken van polissen;
 • (Oud) Student Geschiedenis helpt bij het archiveren, of bij de voorbereiding van een jubileum.

Medewerker Functioneel Beheer en ICT-Support

NuFlex is de enige detacheringorganisatie die de medewerker niet meer opleidt vanuit één rol, maar juist met een bredere insteek. Zo blijkt enige kennis over ICT relevant binnen ieder werkveld. NuFlex zorgt ervoor dat de medewerkers deze ervaring hebben en u te allen tijde kunnen bijstaan vanuit functioneel beheer, ICT-support én eerstelijns vragen kunnen beantwoorden. Onze partner Duvak leidt de NuFlex’er hierin op. Dit maakt dat binnen een school iemand altijd kan meekijken wanneer een computer of iPad hapert. Vanuit de samenwerking met Duvak haalt u dus niet enkel een medewerker binnen die de werkzaamheden weet uit te voeren, maar ook iemand die zelf problemen kan oplossen, of de collega’s kan bijstaan, wanneer de ICT niet meewerkt.