NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Opdrachtgever onderwijs

Kansen

NuFlex werkt op landelijk niveau samen met verscheidene Onderwijsinstellingen (Primair, Voortgezet en Beroeps) aan de kansen binnen het Onderwijs. Een kwalitatieve en flexibele kans wel te verstaan. NuFlex is een jonge, lokale en innovatieve speler die ervan overtuigd is dat een organisatie die flexibiliteit ademt en leeft betere kwaliteit op maat biedt aan haar doelgroep en collega’s. Dat is wat wij gezamenlijk willen bereiken met onze medewerkers en voor u als opdrachtgever. Een organisatie zou volgens ons moeten voldoen aan de vragen van morgen, midden in de samenleving staan en plaats bieden aan bevlogen professionals. Wij zien dit als onze gezamenlijke kans en helpen hierbij!


De NuFlex-aanpak: partnerships

Zoals onze naam al zegt: NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op. Dat doen wij door vanuit een partnership met onze opdrachtgevers en medewerkers een flexibele schil te creëren. NuFlex kiest hierbij voor een eenduidige en no-nonsense aanpak zonder ingewikkelde contracten, waarbij de nadruk ligt op gezamenlijk. In plaats van de opdrachtgever- en opdrachtnemer relatie denken wij in partnerships. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om u als opdrachtgever een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben.


Flexibele schil

Met de verscheidene opdrachtgevers creëren wij vanuit een regionaal samenwerkingsverband een flexibele schil van HBO- en WO-studenten en (young) professionals / zij-instromers. Deze medewerkers worden op die manier gedeeld met andere scholen. Het voordeel hiervan is dat er een kruisbestuiving ontstaat doordat de NuFlex’ers meerdere scholen van binnen meemaken. Hun proactieve houding maakt dat zij over en weer adviezen kunnen geven over de aanpak die ze hebben geleerd op andere scholen. Deze werkwijze versterkt de diverse opdrachtgevers in het samenwerkingsverband. Uiteraard is het ook mogelijk dat een medewerker voor langere tijd bij één opdrachtgever actief blijft, een zij-instroomtraject doorloopt of dat, indien gewenst, wel een specifieke poule wordt opgezet voor de eigen school/scholengroep. NuFlex meet het profiel van de medewerkers en gaat met hen in gesprek over de gewenste werkomgeving. Alleen op het moment dat wijzelf geheel overtuigd zijn van een goede match tussen een medewerker en de opdrachtgevers, nemen wij de medewerker op in de flexibele schil.


Talentontwikkeling

NuFlex neemt vanaf het begin onze medewerkers mee bij hun ontdekkingstocht, waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling en het leren kennen van de natuurlijke talenten. Wij zien ons daarin een brugfunctie vervullen tussen de NuFlex’er en u als school. De keuze van een student of (young) professional voor het Onderwijs is immers niet altijd vanzelfsprekend. Het inzetten van deze talenten bij u maakt dat zij een kijkje kunnen nemen in deze voor hen nieuwe werkomgeving en zij mogelijk verbonden blijven aan uw school in het bijzonder, of aan het Onderwijs in het algemeen. Parallel aan hun werkzaamheden faciliteert NuFlex alle medewerkers in een ontwikkeltraject. Wij vormen onze talenten door een intensieve samenwerking met de Hostmanship Group. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met medewerkers die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode.

Waarom Hostmanship

Hostmanship is een praktische methode die gebaseerd is op de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. In een wereld waar producten en diensten steeds eenvoudiger met elkaar te vergelijken zijn, is de kunst om mensen zich welkom te laten voelen een kritische factor.
Iedereen kan Hostmanship in praktijk brengen, ongeacht de relatie die men met elkaar heeft. Of het nu een leerling, een oudere collega of een leidinggevende betreft, in de wereld van Hostmanship wordt iedereen beschouwd als een gast. Daarmee is Hostmanship een dienstverlening vanuit het perspectief van de ander en biedt een verfrissende kijk op de interactie tussen mensen.
Hostmanship geeft handvatten waarmee iedere school zich positief kan onderscheiden door waarde toe te voegen aan de relatie die je met elkaar hebt. Het Onderwijs van nu vraagt volgens NuFlex namelijk om medewerkers die niet alleen deskundig zijn, maar zich ook richten op het geven van onderling vertrouwen. Dit naar de mensen binnen de school, maar ook de partijen buiten de school. Vanuit het vertrouwen groeit het nemen van de ‘juiste’ verantwoordelijkheid en daarmee ook het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Er ontstaat een omgeving waarin de leerling en collega zich veilig voelt en waar groei en ontwikkeling centraal staan. Het gaat immers om meer dan het overdragen en vergaren van kennis. Onderwijs richt zich op het vormen van zelfstandige en betrokken mensen die in hun kracht zijn en van daaruit zichzelf, de ander en de wereld ontdekken én verwelkomen. Binnen scholen die medewerkers hebben rondlopen die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode, snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen leerlingen en ouders voelen zich hier welkom en thuis, maar ook de medewerkers. Dit zorg voor een betrokken houding en een gevoel van trots binnen de organisatie. Leerlingen, ouders en medewerkers stellen zich op als ambassadeur en promoten de school.

 

Ad hoc en per uur inzetbaar

Nadat onze medewerkers een gedegen vooropleiding hebben ontvangen van onze partners, kijken de NuFlex’ers uit de poule eerst even mee op uw school. Zij maken kennis met de collega’s, leren de gebruiken kennen en weten zo hun weg te vinden wanneer ze daadwerkelijk worden ingezet. Vervolgens zijn de medewerkers in allerlei rollen op ad hoc basis, per uur en ‘s avonds en in het weekend beschikbaar. Hierin schuilt de grote kracht van het concept: uitval van de eigen krachten, een piekbelasting in de werkdruk of zaken waar de eigen medewerkers geen tijd voor hebben. Dat zijn de momenten waarop extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn. U kunt de kwaliteit binnen de school verhogen en kostenbesparend te werk gaan door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is, óf zelfs naar de ideale balans tussen flexibele en vaste inzet toewerken. En dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie!

 

Unieke formule

Dit innovatieve concept introduceert een frisse kijk in de school en beperkt de verstoring van belangrijke processen waar de leerlingen last van kunnen hebben. Samen hebben wij met onze NuFlex’ers ‘goud in handen’ en kunnen ervoor zorgen dat ook in de toekomst het Onderwijs over voldoende talentvolle en betrokken medewerkers beschikt. U creëert een venster van waardering naar de ouders door continuïteit in de les aan te bieden (geen bezorgde ouders meer doordat de leerlingen bijvoorbeeld de straat opgaan) en zorgt voor een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van uw school middels het binden en boeien van talenten. Leerlingen, ouders en andere stakeholders kunnen vertrouwen op uw continue aandacht. En dit gericht op een jarenlange samenwerking!

 

Advisering en werving & selectie

Naast de detacheringsformule bieden wij extra oplossingen op het gebied van Personeel & Organisatie. Vanuit de eigen kennis en ervaring met het Onderwijs en de relatie met onze ambassadeurs en partners, denken wij graag mee over mogelijke antwoorden op de vragen waarmee u wordt geconfronteerd. We kunnen meepraten, geven indien gewenst adviezen en verbinden waar mogelijk.
Wanneer gezocht wordt naar vast personeel of een specifieke expertise die wij niet in huis hebben, dan helpen wij ook graag. NuFlex beschikt over een uitgebreid netwerk binnen het Onderwijs, op vrijwel alle niveaus. Schets ons het profiel van uw ideale kandidaat en wij vinden hem of haar voor u. U verliest geen tijd, kosten aan advertenties en het voeren van de eerste selectiegesprekken.