NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

NuFlex vangt per direct
Wisselingen in de werkdruk op!

De NuFlex-aanpak: partnerships

Onze naam zegt waar we voor staan: NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op. Dat doen wij door vanuit een partnership met onze opdrachtgevers en medewerkers een flexibele schil te creëren. NuFlex kiest hierbij voor een eenduidige en no-nonsense aanpak zonder ingewikkelde contracten, waar de nadruk ligt op gezamenlijk. In plaats van de opdrachtgever- en opdrachtnemer relatie denken wij in partnerships. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, vinden wij de samenwerking met andere partijen. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aanbieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben.


Flexibele schil

Met de verscheidene opdrachtgevers creëren we vanuit een regionaal samenwerkingsverband een flexibele schil van HBO- en WO-studenten en (young) professionals. Deze medewerkers worden op die manier gedeeld met andere scholen of gemeenten. Het voordeel hiervan is dat er een kruisbestuiving ontstaat doordat de NuFlex’ers binnen diverse organisaties werkzaam zijn. Hun proactieve houding maakt dat zij over en weer adviezen kunnen geven qua aanpak, wat de verscheidene opdrachtgevers in het samenwerkingsverband sterker maakt. Uiteraard is het ook mogelijk dat een medewerker voor langere tijd bij één opdrachtgever actief blijft, of dat indien gewenst wel een specifieke poule wordt opgezet voor de eigen organisatie. NuFlex meet het profiel van de medewerkers en gaat met hen in gesprek over de gewenste werkomgeving. Alleen op het moment dat wijzelf geheel overtuigd zijn van een goede match tussen een medewerker en de opdrachtgever, nemen wij de medewerker op in de flexibele schil.


Talentontwikkeling

NuFlex neemt vanaf het begin haar medewerkers mee in hun ontdekkingstocht, waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling en het leren kennen van de natuurlijke talenten. Wij zien ons daarin een brugfunctie vervullen tussen de NuFlex’er en de opdrachtgever. De keuze van een student of (young) professional / zij-instromer voor het Onderwijs of de Overheid is immers niet altijd vanzelfsprekend. Het inzetten van deze talenten bij onze opdrachtgevers maakt dat zij een kijkje kunnen nemen in deze voor hen nieuwe werkomgeving en zij mogelijk verbonden blijven aan de betreffende organisatie in het bijzonder, of aan het Onderwijs dan wel de Overheid in het algemeen. Parallel aan hun werkzaamheden faciliteert NuFlex alle medewerkers in een ontwikkeltraject en kunnen zij extra opleidingen volgen om bijvoorbeeld hun Onderwijsbevoegdheid te halen. Wij vormen onze talenten door een intensieve samenwerking met de Hostmanship Group. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met medewerkers die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode. Tijdens de werkzaamheden voor NuFlex blijft de Hostmanship Group hen fysiek trainen middels workshops, scholing, intervisie en (groeps)coaching. Daarnaast is er voor iedere medewerker een digitaal platform (e-learning) van Teachers Channel beschikbaar. Hier worden trainingen op maat gevolgd en vindt 360-graden feedback plaats. NuFlex leidt de medewerkers ook bewust breder op. Zo is ICT-kennis standaard in het pakket opgenomen. Hiermee kan de NuFlex’er te allen tijde de opdrachtgever bijstaan vanuit functioneel beheer en ICT-support.


Ad hoc en per uur inzetbaar

Nadat onze medewerkers een gedegen vooropleiding hebben ontvangen van onze partners, kijken de NuFlex’ers uit de poule eerst een tijdje mee bij de opdrachtgever(s). Zij maken kennis met de collega’s, leren de gebruiken kennen van de specifieke scholen of gemeenten en weten zo hun weg te vinden wanneer ze daadwerkelijk worden ingezet. Vervolgens zijn de medewerkers in allerlei rollen op ad hoc basis, per uur, ’s avonds en in het weekend beschikbaar. Hierin schuilt de grote kracht van het concept: uitval van de eigen krachten, een piekbelasting in de werkdruk of zaken waar de eigen medewerkers geen tijd voor hebben. Dat zijn de momenten waarop extra handen nodig én nu dus ook beschikbaar zijn. Opdrachtgevers kunnen de kwaliteit binnen de organisatie verhogen en kostenbesparend te werk gaan door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is, óf zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toewerken. En dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie!


Unieke formule

Dit innovatieve concept zorgt voor een frisse kijk binnen de organisatie en beperkt de verstoring van belangrijke processen waar leerling of inwoner van een gemeente last van kan hebben. Samen hebben wij met onze NuFlex’ers ‘goud in handen’ en kunnen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst het Onderwijs en de Overheid over voldoende talentvolle en betrokken medewerkers beschikken.


Advisering en werving & selectie

Naast de detacheringsformule bieden wij extra oplossingen op het gebied van Personeel & Organisatie. Vanuit eigen kennis van en ervaring met het werkveld en vanuit de relatie met onze ambassadeurs en partners, denken wij graag mee over mogelijke antwoorden op de vragen waarmee onze opdrachtgevers geconfronteerd worden. We kunnen meepraten, geven indien gewenst adviezen en verbinden waar mogelijk. Wanneer gezocht wordt naar vast personeel of een specifieke expertise die wij niet in huis hebben, dan helpen wij ook graag. NuFlex beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de Onderwijs- en Overheidswereld op vrijwel alle niveaus. Schets ons het profiel van uw ideale kandidaat en wij vinden hem of haar voor u. U verliest geen tijd, kosten aan advertenties en het voeren van de eerste selectiegesprekken.