NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Medewerker overheid

Of je nog studeert, je studie hebt afgerond of al een werkperiode achter je hebt liggen, NuFlex kijkt altijd samen met jou naar de meest passende rol binnen de Overheid. Gelet op jouw profiel nemen wij je op in onze flexibele schil waardoor je per uur en ad hoc inzetbaar bent voor opdrachtgevers. Of we zoeken voor jou naar opdrachten waar je meer vaste ‘vlieguren’ kunt maken.

Vervolgens ben je na een gedegen opleiding breed inzetbaar op vooral het Klant Contact Centrum (afdeling Burgerzaken) van een gemeente. Dat is op dit moment ons focusgebied. Maar, juist vanuit jouw gedrevenheid en competenties ben je in de volle breedte van een gemeente inzetbaar.


Klant Contact Centrum

Het Klant Contact Centrum van een gemeente is dé plek waar het gebeurt. Verscheidene gemeenten noemen het ook hun afdeling Burgerzaken, de Publieksbalie, de afdeling Dienstverlening, of de Inloopbalie. Welke definitie er ook gekozen is, hier vinden de eerste contacten met de inwoners plaats. Of het nu gaat om het aanvragen van een paspoort, een Verklaring Omtrent Gedrag, het aangeven van een geboorte of het doorgeven van een verhuizing, NuFlex stelt de beleving van de inwoner centraal. Hierin zijn wij uniek. Volgens ons gaat dienstverlening verder dan enkel een koude transactie tussen de gemeente en haar burgers. De medewerkers van een gemeente én de NuFlex’ers zijn de personen die de beloftes van de Overheid inlossen. Jouw kennis, vaardigheden, inzet en houding bepalen de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente en de uiteindelijke klanttevredenheid. NuFlex is de enige detacheerder die op deze manier denkt over dienstverlening en werkt daarom intensief samen met de Hostmanship Group. Jij wordt daarmee onze gastheer of gastvrouw én de gastheer of gastvrouw van de gemeente. Het gaat hierbij om menselijke aspecten als: interactie, dialoog, verantwoordelijkheid nemen, kennis inzetten, responsiviteit en het geheel overzien. Wij maken van de levering van de producten op het Klant Contact Centrum een beleving die waarde toevoegt. Jij als NuFlex’er leert daarom, naast alle werkzaamheden aan de balie, een meerwaarde te zijn en verbinding te maken met je collega’s en de inwoners. Wij verleggen samen met jou en de gemeente de focus van systemen, procedures, regels en protocollen naar de menselijke factor, de afwijkende vraag en het meer proactief meedenken. Samen leiden wij jou op voor onderstaande rollen.


Medewerker Burgerzaken – Front Office

Als inwoner van Nederland kom je wel eens op het gemeentehuis en dan in het bijzonder op het Klant Contact Centrum (de afdeling Burgerzaken). Dit bijvoorbeeld om je rijbewijs te verlengen of het aanvragen van een vergunning. De gemeente heeft hier vaste eigen medewerkers achter de balies zitten, maar werkt vaak ook met een flexibele schil van inhuurkrachten. Dit om ziekte op te vangen, of extra handen beschikbaar te hebben wanneer het drukker aan de balie is of tijdens andere piekmomenten. NuFlex creëert een schil van flexibel inzetbare medewerkers Burgerzaken. Samen met onze partners en opdrachtgevers leiden wij je op tot Front Office medewerker Burgerzaken. Vervolgens ben jij inzetbaar bij verschillende gemeenten in jouw woonomgeving om zelfstandig aan de balie te werken.


Medewerker Dienstverlening (Burgerzaken-plus)

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Werk, Zorg en Jeugd. Deze worden ook wel de drie decentralisaties genoemd: niet meer het Rijk voert de wetten uit, maar de gemeenten. Deze decentralisaties maken dat de uitvoering dichterbij de burger komt te staan en het ‘beter en overzichtelijker’ voor de inwoner wordt. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de veranderende maatschappij: van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.

De drie decentralisaties maken dat het Klantcontact centrum een bredere functie krijgt en de medewerkers meer taken hebben. NuFlex speelt hier met een aantal gemeenten al op in door zogenaamde medewerkers Dienstverlening op te leiden en in te zetten voor de brede Inloopbalie. Dit maakt dat deze medewerkers ook vragen kunnen beantwoorden (en vervolgens de handelingen oppakken) over bijvoorbeeld de Jeugdzorg, WMO, Maatwerk Inkomenssteun, Mantelzorg, Persoonsgebonden Budget, de Participatiewet, Vergunningen en Parkeren.


Medewerker Burgerzaken – Burgerlijke Stand

Als medewerker Burgerlijke Stand beheers je alle werkzaamheden die ook de Front Office medewerker uitvoert. Daarnaast ben je gerechtigd tot het inschrijven van geboortes, huwelijken, echtscheidingen, geregistreerde partnerschappen, overlijdens en adopties. Je mag wijzigingen in de aktes aanbrengen zoals: naamsveranderingen, ouderschapsbetwistingen en nationaliteit veranderingen.


Medewerker Ontvangstloket / Receptie

Het ontvangstloket is de plek waar inwoners als eerste op af stappen bij het binnenkomen van het gemeentehuis. Als NuFlex’er ben jij het aanspreekpunt en de gastheer of -vrouw namens de gemeente. Je beantwoordt vragen, geleidt door, hebt (telefonisch) contact met vaste medewerkers van de gemeente en geeft bij enkele gemeenten de rijbewijzen en paspoorten af aan de inwoner.


Medewerker Telefonisch Informatie Centrum

Voor veel mensen loopt het contact met de gemeente enkel nog telefonisch of digitaal. De gemeente probeert op het Telefonisch Informatie Centrum al driekwart van de vragen te beantwoorden. Hier worden simpele korte vragen gesteld, maar ook lastigere waar uitzoekwerk voor nodig is. Dit maakt dat jij als NuFlex’er veel kennis over de gemeente moet hebben en op een vriendelijke en dienstverlenende wijze antwoord geeft.


Medewerker Functioneel Beheer en ICT-Support

NuFlex is de enige detacheringsorganisatie die jou niet meer opleidt vanuit één rol, maar juist met een bredere insteek. Zo blijkt enige kennis over ICT relevant binnen ieder werkveld. NuFlex zorgt ervoor dat jij deze ervaring hebt en zo de opdrachtgever te allen tijde kan bijstaan vanuit functioneel beheer, ICT-support en eerstelijns vragen kan beantwoorden. Onze partner Duvak leidt jou hierin op. Dit maakt dat de balie van een Klant Contact Centrum in een gemeente bij problemen weer sneller draait en de dienstverlening door kan gaan. Onze opdrachtgever haalt zodoende een NuFlex’er binnen die dus niet enkel de werkzaamheden weet uit te voeren, maar die ook zelf problemen kan oplossen, of de collega’s kan bijstaan, wanneer de ICT niet meewerkt.

Ga naar vacatures

Aanmelden