NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Vacatures Overheid

Landschap en Cultuurhistorisch Adviseur

Standplaats: Amsterdam - HBO-WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Functieomschrijving

Het leveren van kennis over historie, landschap, natuurwaarde, recreatie, routing, waterhuishouding, spelen en sport en mogelijke locaties voor horeca en informatie. Ook van belang is het mede-organiseren van bijeenkomsten met stakeholders ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van Landschapspark Bretten - LaBGreen op het gebied van duurzaamheid en innovatie voor een groen-, natuur-, en recreatiegebied. Met als doel een bereik- en verblijfbaar landschapspark als Groene Scheg met relatie tot Stad en Ommeland.
De Brettenzone ligt ten noorden van de Haarlemmerweg en strekt zich in oost-westrichting uit van het Cultuurpark Westergasfabriek tot aan Halfweg en vormt een bufferzone tussen stad en haven. De Brettenzone is voor de Metropoolregio een belangrijke schakel in het recreatieve, culturele en ecologische netwerk van de Haarlemmerpoort tot de Kennemerduinen. Het ontwikkelingsplan De Bretten LaBGreen gaat in op de toekomstige ontwikkeling van de Lange Bretten- 'LaBGreen' op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Werkzaamheden

 • Adviseren over mogelijkheden om de ambities op het gebied van kwaliteitsgroen in alle opzichten te realiseren met behoud en verbetering van de huidige en te versterken waarden zoals gemeld in de opdracht.
 • Actief participeren in het proces en het mede tot stand brengen van een ontwikkelingsplan.
 • Relevante netwerkcontacten tot stand te brengen.
 • Organiseren van diverse sessies met stakeholders en het verstrekken van relevante informatie aan stakeholders gericht op de vraag een samenhangend geheel in het studiegebied én directe omgeving tot stand te brengen.
 • Ophalen relevante informatie van stakeholders, gericht op te behalen doelen zoals weergeven in de opdracht.
 • Presentaties verzorgen over de de geschiedenis, huidige en (mogelijk) toekomstige waarden van Landschapspark de Bretten in het kader van LaBGreen.


Vereisten 

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een minimaal HBO/WO werk- en denkniveau.
 • De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met het leveren van kennis over historie, landschap, natuurwaarde, recreatie, routing, waterhuishouding, spelen en sport.
 • De aangeboden kandidaat heeft de combinatie van politiek-bestuurlijke ervaring en management/directie ervaring in het bedrijfsleven.
 • De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring in non-profit organisaties.

 

21 maart 2019
Direct solliciteren

Medior Parkeerverkeerskundige

Standplaats: Delft - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Opdracht

Je werkt als verkeerskundige aan de parkeeropdracht. Hierbij is integraal denken en werken van belang. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het voorbereiden van wijzigingen van parkeerbeleid, bestuurlijke afstemming, externe communicatie en participatie, beantwoorden van interne en externe vragen en raadsvragen op het gebied van parkeren en afstemming met de uitvoerende parkeerorganisatie ParkerenDelft BV. Ervaring met politieke besluitvormingstrajecten en (politieke) sensitiviteit is van belang. We zoeken iemand die goed kan schrijven en hier ruime ervaring in heeft; zowel voor het realiseren van een integraal beleidsstuk als het maken van een bondige memo. Jouw directe aanspreekpunt zijn de beleidsadviseurs Parkeren en de opdrachtnemer Verkeer & Vervoer.


Vereisten

 • Afgeronde relevante hbo- of universitaire opleiding;
 • Minimaal twee (2) jaar aantoonbare ervaring op het gebied van verkeer en vervoer als verkeerskundige;
 • Aantoonbare ervaring met politieke besluitvorming(trajecten).


Competenties

 • Politiek sensitief;
 • Daadkracht;
 • Deskundigheid;
 • Samenwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Resultaatgerichtheid (doelen bereiken, consequenties inzichtelijk maken, afwijkingen signaleren en op reageren);
 • Visie en deskundigheid (professionaliteit, omgevingsbewust, vertaling interne en externe ontwikkelingen);
 • Inlevingsvermogen (bestuurlijk en politiek bewustzijn, kent krachtenvelden, ontwikkelingen, gevoeligheden, weet hierop te anticiperen);
 • Overtuigingskracht (heldere communicatie zowel mondeling als schriftelijk, kan standpunt verkopen, presenteren);
 • Integraal denken en werken;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

 

21 maart 2019
Direct solliciteren

Adviseur ruimtelijke initiatieven

Standplaats: Zevenaar - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

OPDRACHT

Inhoudelijk behandelen van ruimtelijke initiatieven en opstellen en procedureel begeleiden van projectomgevingsvergunningen (eventueel bestemmingsplannen). Inhoudelijk adviseren over afwijkingen van het gemeentelijk ‘kruimelbeleid’.

VEREISTEN 

 • Planologie – hbo werkniveau* * We zijn meer op zoek naar een generalist/adviseur dan naar een jurist. Iemand die (mede) vanuit de inhoud kan adviseren (met juridische basiskennis).
 • Ervaring met het behandelen van ruimtelijke initiatieven. Uit de toelichting moet blijken waarom u hieraan voldoet.
 • Ervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie en het schrijven van adviezen (College/ Raadsvoorstellen). Uit de toelichting moet blijken waarom u hieraan voldoet.


COMPETENTIES

 1. Zelfstandig werken
 2. Communicatief
 3. Gericht op samenwerking
 4. Gevoel voor politiek, vakkundig, kennis van relevante processen en procedures en wet- en regelgeving.
 5. Gericht op en gevoel voor een inhoudelijke beoordeling van initiatieven vanuit de kwaliteiten, belangen en doelstellingen. We zijn meer op zoek naar een generalist/adviseur dan naar een jurist. Iemand die (mede) vanuit de inhoud kan adviseren (met juridische basiskennis).
 6. Gericht op samenwerking met collega’s – zoals stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en beleidsmedewerkers van zorg of onderwijs –, bestuurders en de klant, maar weet ook de eigen verantwoordelijkheid te nemen.
01 januari 1970
Direct solliciteren

Landschapsdeskundige

Standplaats: Werkorganisatie Duivenvoorde - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Opdracht 

Je adviseert de bestuurders van beide gemeenten en vindt het leuk om in het politieke krachtenveld te opereren. Je onderhoudt goede contacten met het bestuur en zorgt, gevraagd en ongevraagd, voor een goede informatievoorziening. Je bent creatief en ziet kansen om het leefklimaat te versterken. Je doen en laten is altijd gericht op een hogere kwaliteit voor beide gemeenten. Je bent daarnaast zuinig op het gebied en let dus heel goed op dat je voorstellen geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van Voorschoten en Wassenaar. Participatie van belanghebbenden is zeer belangrijk.

 • Je bent verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het natuur & landschapsbeleid.
 • Je verzorgt de uitvoering van projecten die het landschap, de biodiversiteit of de stedelijke inrichting versterken.
 • Je adviseert op (Wabo-)aanvragen van inwoners ten aanzien van de effecten op het landschap, de stedenbouwkundige structuur of het ecologisch functioneren van de omgeving.
 • Je adviseert en ondersteunt het bestuur van beide gemeenten en je onderhoudt contacten met de verschillende stakeholders.
 • Je stemt af met andere overheden (hoe kunnen we samenwerken en profiteren van elkaar) vnl. met de Leidse Regio en de regio Holland Rijnland en je adviseert de wethouder binnen deze samenwerking.
 • Je zorgt voor de werving van subsidies voor de uitvoering van projecten.
 • Je zorgt voor het inbedden van het vakgebied in het andere beleid c.q. samen met de andere beleidsvelden de omgevingskwaliteiten bepalen en werken aan een omgevingsvisie en –plan.
 • Je werkt samen en stemt af met de afdeling beheer om ook het beheer van de eigen landgoederen en groenvoorzieningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de cultuurhistorische en ecologische kracht van het landschap.
 • Je versterkt en je houdt de verschillende groenstructuren toekomstbestendig.
 • Je ondersteunt in het project Valkenburg, dat zorgdraagt dat naast woningbouw op Valkenburg ook een robuuste groenstructuur behouden blijft.


Vereisten

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau 
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als landschapsdeskundige/beleidsmedewerker natuur en landschap in de afgelopen 8 jaar .
 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar 


Competenties

 • Je bent een creatieve netwerker met uitstekende sociale vaardigheden.
 • Je hebt kennis van de vakgebieden landschap en stedenbouw.
 • Je bent zelfstandig en kan onder tijdsdruk werken.
 • Je bent breed inzetbaar binnen de afdeling (naast Landschap en groen ook inzetbaar op andere gebieden binnen ruimtelijke ontwikkeling).
 • Je hebt kennis van en ervaring met het politieke krachtenveld.
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je krijgt de kans mee te bouwen aan nieuwe vormen van (samen-)werken in het kader van de Omgevingswet.
01 januari 1970
Direct solliciteren

Circulair Adviseur

Standplaats: Amsterdam - HBO-WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
In deze functie adviseer je over de aanpak van benodigd bodem- en verhardingsonderzoek van diverse locaties binnen de gemeente Amsterdam.

 

Werkzaamheden

 • Als projectgroep lid (pro-actief) adviseren over bodemaspecten in het project.
 • Uitzetten van bodemonderzoek: het opstellen van offerteverzoeken en het beoordelen van de binnengekomen offertes.
 • De begeleiding van het onderzoek en hierbij optreden als contactpersoon.
 • Het beoordelen van het onderzoeksrapport.
 • De onderzoeksresultaten kunnen interpreteren en aangeven welke gevolgen deze voor het betreffende project hebben.
 • Het vertalen van de onderzoeksresultaten in contracteisen of -input.
 • Tactische advisering bodemsanering van ontwikkelingslocaties, infrastructuur- en groenprojecten.
 • Het ondersteunen van technische projectleiders in de voorbereiding; het aanleveren van input voor het opstellen van de bestekken/contracten.
 • Vanuit V&G kunnen aangeven van de veiligheidsregimes voor de werken volgens de P400.
 • Het aanvragen van milieukundige begeleiding voor de werken en het bijstaan van de directie als backoffice.
 • Aanvragen van vergunningen en meldingen gerelateerd aan bodemsanering en/of grondverzet
 • Het zelfstandig aanvragen van de diverse gerelateerde vergunningen (bodemsanering).
 • Het doen van diverse grondwerk gerelateerde meldingen (o.a. Omgevingsvergunning, Besluit bodemkwaliteit, BUS- meldingen en saneringsplannen).
 • Optreden als contactpersoon naar de bevoegde gezagen.


Vereisten

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo of wo werk- en denkniveau.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van tactische advisering over bodem in relatie met voorbereiding en uitvoering (in de voorliggende 7 jaar).
 • De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van de belangrijkste elementen van de Wet bodembescherming en weten welke verplichtingen en meldingen daaruit voortvloeien die van belang zijn voor IB-projecten.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van de diverse bodemonderzoeksnormen en -protocollen. Uit CV blijkt dat de relevante kennis aanwezig is en toegepast wordt (in de voorliggende 3 jaar)
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van de belangrijkste elementen van het Besluit bodemkwaliteit.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over de kennis met welk (milieu)vergunningen rekening moet worden gehouden.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van de procedures (doorlooptijden) binnen een G4 gemeente.
21 maart 2019
Direct solliciteren

Medior Specialist Bodem

Standplaats: Amsterdam - HBO/WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Werkzaamheden

 • Als projectgroep lid (pro-actief) adviseren over bodemaspecten in het project.
 • Uitzetten van bodemonderzoek: het opstellen van offerteverzoeken en het beoordelen van de binnengekomen offertes.
 • De begeleiding van het onderzoek en hierbij optreden als contactpersoon.
 • Het beoordelen van het onderzoeksrapport.
 • De onderzoeksresultaten kunnen interpreteren en aangeven welke gevolgen deze voor het betreffende project hebben.
 • Het vertalen van de onderzoeksresultaten in contracteisen of -input.
 • Tactische advisering bodemsanering van ontwikkelingslocaties, infrastructuur- en groenprojecten.
 • Het ondersteunen van technische projectleiders in de voorbereiding; het aanleveren van input voor het opstellen van de bestekken/contracten.
 • Vanuit V&G kunnen aangeven van de veiligheidsregimes voor de werken volgens de P400.
 • Het aanvragen van milieukundige begeleiding voor de werken en het bijstaan van de directie als backoffice.
 • Aanvragen van vergunningen en meldingen gerelateerd aan bodemsanering en/of grondverzet
 • Het zelfstandig aanvragen van de diverse gerelateerde vergunningen (bodemsanering).
 • Het doen van diverse grondwerkgerelateerde meldingen (o.a. Omgevingsvergunning, Besluit bodemkwaliteit, BUS- meldingen en saneringsplannen).
 • Optreden als contactpersoon naar de bevoegde gezagen.


Vereisten

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo of wo werk- en denkniveau.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van tactische advisering over bodem in relatie met voorbereiding en uitvoering (in de voorliggende 7 jaar).
 • De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van de belangrijkste elementen van de Wet bodembescherming en weten welke verplichtingen en meldingen daaruit voortvloeien die van belang zijn voor IB-projecten.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van de diverse bodemonderzoeksnormen en -protocollen. Uit CV blijkt dat de relevante kennis aanwezig is en toegepast wordt (in de voorliggende 3 jaar)
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van de belangrijkste elementen van het Besluit bodemkwaliteit.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over de kennis met welk (milieu)vergunningen rekening moet worden gehouden.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van de procedures (doorlooptijden) binnen een G4 gemeente.
21 maart 2019
Direct solliciteren

Medewerker Interventieteam Handhaving

Standplaats: Amstelveen - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Als medewerker interventieteam handhaving HIC draag je bij aan het verlagen van de cijfers van tevoren benoemde ingrijpende delicten, die een grote invloed hebben op het veiligheidsgevoel van mensen

 

Werkzaamheden

 • Het verzamelen van informatie op verschillende topics;
 • Het opstellen van een tactisch plan van aanpak per topic;
 • Het feitelijk invulling geven aan activiteiten, die bijdragen aan het verlagen van de topic cijfers;
 • Het uitvoeren van operationele inzet, zoals controles, observaties, onderzoeken en het verzamelen van relev556ante informatie;
 • Uitvoeren dagelijkse procedures, zoals bijdragen aan de teambriefing, voeden van het informatie knooppunt met relevante informatie, uitvoeren van operationele activiteiten om de cijfers te verlagen.


Vereisten

 • Een afgeronde politie/ KMAR opleiding
 • Ervaring met politionele werkprocessen op het gebied van High impact crimes.


Competenties

Als medewerker ITH beschik je over de volgende competenties:

 • Integer
 • Organisatie sensitief
 • Resultaatgericht
 • Initiatiefrijk
 • Samenwerken
 • Oordeelsvorming
 •  “Out of the box denken”
 • Communicatief vaardig
 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht 
21 maart 2019
Direct solliciteren

Beleidsadviseur Wonen

Standplaats: Werkorganisatie Duivenvoorde - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Wat ga je doen?                                                                                          

 • Uitvoeren van beide woonvisies;
 • Maken van prestatieafspraken met corporaties;
 • Aanspreekpunt namens de organisatie voor een aantal woningbouwcorporaties en ondersteuning bij regulier bestuurlijk overleg;
 • Vertegenwoordiging van de gemeenten in regionale samenwerkingsverbanden t.b.v. de woonverdeling in het woonkerngebied;
 • Uitwerken beleid ten aanzien van de combinatie ‘wonen en zorg’, waarbij de insteek o.a. moet zijn dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen;
 • De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders;
 • Opstellen en evalueren van verordeningen en beleidsinstrumenten;
 • Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. een uitgebalanceerd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen;
 • Advisering over toepassing van startersleningen of blijversleningen als beleidsinstrument;
 • Opstellen gebiedsprofielen om de woonvisie op wijkniveau te vertalen.

Gunningscriteria (weging)

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau 
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur wonen in de afgelopen 5 jaar 
 • Aantoonbare werkervaring met de combinatie ‘wonen en zorg’ in de afgelopen 5 jaar 
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een woningbouwcorporatie of een gemeente in de afgelopen 6 jaar 

Competenties 

 • Integraal adviseren: de medewerker kan de belangen van verschillende stakeholders inschatten, verwerken en combineren in een integraal beleidsadvies;
 • Uitstekende sociale vaardigheden.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Zelfstandig en onder tijdsdruk kunnen werken.

 

21 maart 2019
Direct solliciteren

senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet voor gemeenteraden en griffiers

Standplaats: VGN realisatie - WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Doel van de opdracht

Wij zoeken een senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet voor gemeenteraden en griffiers die ervoor zorgt dat de invoering van de Omgevingswet in goede banen wordt geleid en gemeenten een aanspreekpunt hebben binnen de VNG.

Je gaat aan de slag met:

 • Het ondersteunen van gemeenteraden, griffiers en indirect ook gemeentebesturen en programmamanagement ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.
 • Het organiseren van sessies voor gemeenteraden over de invoering van de Omgevingswet; de rol van de raad, de dilemma’s, het instrumentarium van de raad, het gedachtengoed van de Omgevingswet, het samenspel met samenleving en college et cetera.
 • Het verzamelen van praktijkvoorbeelden, FAQꞌs voor raadsleden en griffiers en het vertalen hiervan naar inspirerende verhalen voor de doelgroep, zoals bijvoorbeeld maandelijkse blogs over de Omgevingswet.
 • Het inbrengen van kennis, expertise over het borgen van participatie Omgevingswet.
 • Het ontwikkelen van nieuw (collectief ondersteunend) materiaal voor gemeenteraden, besturen en programmamanagers op het terrein van Omgevingswet; samenspel met de raad (zoals e-learnings, presentaties, handreikingen, webinars, workshops, ed.).
 • Meedenken en samenwerken met het BZK programma Democratie in Actie, het programma Aan de slag, ed. m.b.t. participatie, betrokkenheid en rol raad, bestuurlijk samenspel omgevingswet.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau (WO-opleiding afgerond en/of tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau).
 • Ruime en aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet.
 • Ruime en aantoonbare werkervaring met het bieden van invoeringsondersteuning aan gemeenten op het gebied van de Omgevingswet (in het bijzonder gemeenteraden en colleges).
 • Kennis van en ervaring met de discours over de Omgevingswet binnen gemeenteraden en colleges en is in staat het lokale speelveld snel en deskundig te doorgronden.
 • Aantoonbare ervaring met het organiseren van bijeenkomsten voor gemeenteraden, griffiers en colleges over de Omgevingswet.
 • Aantoonbaar uitgebreid gemeentelijk netwerk van raadsleden en griffiers.
 • Een pré is aantoonbare werkervaring als gemeenteraadslid en/of griffier.

Competenties

 • Politiek- bestuurlijke sensitiviteit
 • Inhoudelijke deskundigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatieve vaardigheden
 • Proactief en initiatiefrijk
 • Visie
19 maart 2019
Direct solliciteren

Senior Adviseur Innovaties Omgevingswet

Standplaats: VNG Realisatie - WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid


Doel van de opdracht

De senior adviseur gaat zelfstandig en actief op zoek naar innovatieve werkwijzen met gebruik van nader te bepalen thema’s bij gemeenten, onderzoekt of die innovatieve werkwijzen verrijkt en verbreed kunnen worden naar andere gemeenten en zorgt voor deelname van gemeenten aan die verrijking en verbreding. Hiernaast begeleidt de senior adviseur praktijkproeven in de Omgevingswet. De communicatie rondom pilots en praktijkproeven en het formuleren van deelbare resultaten die gemeente-breed kunnen worden ingezet is hiervan een belangrijk onderdeel.


Concreet levert de senior adviseur de volgende zaken op:

 • Begeleiding van praktijkproeven in de Omgevingswet, bestaand uit: 1.kader en doelstellingen bewaken; 2.opleveren van (tussen)resultaten bewaken en beheren, organiseren; 3. communicatie over voortgang en (deel)resultaten; 4. coördineren van afhankelijkheden met andere onderdelen en integraliteit.
 • Continue toevoer van nieuwe pilots binnen de Omgevingswet op de pilotstarter.
 • Verbreding van het aantal gemeenten dat meedoet aan deze pilots op de pilotstarter.
 • Inzicht in het brede veld van innovaties bij zowel gemeenten als partnerorganisaties in de Omgevingswet.
 • Goede samenwerking (zowel brengen als halen) met deze partnerorganisaties in de
 • Omgevingswet;
 • Opleveren wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar potentiële invloed van gebruik (nader te bepalen) innovatie in gemeentelijk veld inclusief afwegingskader;
 • Penvoering communicatie omtrent opzet, uitvoering en (deel)resultaten van pilots en praktijkproeven;
 • Individuele pilot-overstijgende activiteiten (bv. themabijeenkomst organiseren).

 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebied

 • Begeleiden van innovatieve pilots, voordenal op het gebied van de Omgevingswet;
 • Begeleiden van praktijkproeven ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet en het testen van (landelijke voorzieningen) in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 • Opvolgen van leads o.g.v. gemeentelijke innovaties binnen de Omgevingswet;
 • Concreet toeleiden van deze leads naar de pilotstarter voor het delen en doorontwikkelen met gemeenten;
 • Makelen en schakelen tussen de concrete pilots en de gemeenten en andere ontwikkelaars t.b.v. het samen doorontwikkelen;
 • Via het interne netwerk van VNG en VNG Realisatie bieden van tips en trucs die de doorontwikkeling verder helpen;
 • Onderhouden van strategisch contact (stakeholdermanagement) met relevante kennispartners binnen de Omgevingswet;
 • Organiseren – alleen of met anderen – van bijeenkomsten en events over innovatieve technologische onderwerpen.

 
Vereisten

 • WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbaar ervaring met het ontwikkelen van innovatieve initiatieven binnen het gemeentelijk domein als adviseur;
 • Aantoonbaar recente ( tenminste twee jaar) ervaring binnen de gemeentelijke overheid met het op gang brengen en (doen) uitvoeren van innovatieve pilots, praktijkproeven en innovatieve projecten in de rol van adviseur;
 • Aantoonbare ruime (3-5 jaar) ervaring met projectmanagement in meerdere, landelijke (transitie)programma’s waaronder binnen het omgevingsdomein in de rol van adviseur;
 • Aantoonbaar ervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk op bestuurlijk en ambtelijk (strategisch en tactisch) niveau in gemeenten van alle grootteklassen;
 • Aantoonbaar tenminste twee jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) met strategisch stakeholdermanagement binnen de overheid in de rol van adviseur;
 • Aantoonbaar ruime ervaring (tenminste 3 jaar, opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met projectmatig werken in of in samenwerking met gemeenten, in een landelijk (grootschalig) programma;
 • Aantoonbaar ervaring met de implementatie van ICT in het sociaal- en omgevingsdomein, waaronder de uitwisseling van gegevens tussen ketenpartijen in die domeinen en de totstandkoming en het gebruik van beleidsinformatie;
 • Aantoonbaar ervaring met het (mede) organiseren van grootschalige inhoudelijk gedreven evenementen, zoals congressen;
 • Aantoonbaar (door verschillende ervaringen bij verschillende organisaties) diepgaande kennis van het opereren van gemeentelijke organisaties;
 • Kennis van de werking van de informatievoorziening bij gemeentelijke organisaties;
 • Aantoonbaar (recente, van de laatste 5 jaar) kennis van innovatieve ontwikkelingen in informatievoorziening bij de overheid en bij gemeenten in het bijzonder;
 • Aantoonbaar kennis van de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuw in te voeren Omgevingswet, en de uitdagingen die dit met zich mee zal brengen in het gemeentelijk domein.

 Competenties

 • Hands-on
 • Pro-actief
 • Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
 • Zelfstartend vermogen
 • Dienstverlenend
 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 • Samenwerkingsgericht
01 januari 1970
Direct solliciteren

Omgevingsmanager

Standplaats: Groningen - HBO-WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Opdracht omschrijving

De afdeling Mobiliteit-Projecten levert vanaf de initiatieffase van infrastructurele projecten expertise op het gebied van projectleiding, projectbeheersing en omgevingsmanagement. De afdeling is verantwoordelijk voor projecten voortkomend uit groot onderhoud en nieuwbouwprojecten van

infrastructuur vanaf de planfase tot en met realisatiefase. Daarnaast is de afdeling betrokken bij grote projecten zoals de pilot 'Dubbele Dijk' uit het programma Eems-Dollard 2050. 

De afdeling Mobiliteit-Projecten is een van de vier afdelingen binnen het mobiliteitsveld van de provincie Groningen. De andere drie afdelingen, waar nauw mee wordt samengewerkt, zijn: Beheer & Onderhoud, Ingenieursbureau en Mobiliteit-Beleid.

Voor de afdeling Mobiliteit en Beleid zijn wij op zoek naar een omgevingsmanager voor in elk geval de duur van een half jaar mogelijk met verlenging van 6 maanden.
Binnen onze projecten ben jij de schakel tussen het project, de bestuurlijke en de maatschappelijke omgeving. Je voert veel overleggen met interne en externe betrokkenen. De belangen van de verschillende betrokkenen weet je te vertalen naar maatregelen en eisen voor het project. Je werkt in teamverband en je hebt veel afwisseling in je dagelijkse werkzaamheden. Je werkt aan uitdagende projecten zoals de Rondweg Bedum, HOV Leek, maar ook onderhoudsprojecten aan de provinciale infrastructuur.

 

kandidaat omschrijving

Als omgevingsmanager heb je de volgende taken:

 • verantwoordelijk voor het onderhouden van in- en externe contacten en het bespreken van het project met vertegenwoordigers van doelgroepen, bewoners, branches, overheden, aannemers en adviesbureaus en het goed in kaart brengen en afwegen van alle belangen.
 • je initieert en/of organiseert informatiebijeenkomsten (klein en/of groot), luistert goed en inventariseert de wensen en belangen van alle betrokken partijen.
 • het vergunningenproces van projecten initiëren en goed bewaken.
 • je signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project.
19 maart 2019
Direct solliciteren

Omgevingsinspecteur / Toezichthouder

Standplaats: Amstelveen - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid


Opdrachtomschrijving

De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en vergunningen. VVH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte.

Producten van het team zijn: opstellen en uitvoeren  van de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van omgevingsvergunningen, het opstellen van het meerjarenbeleid en de advisering aan de besturen van beide gemeenten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

De komende jaren krijgt het team te maken met een aantal belangrijke wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet private kwaliteitsborging en de Omgevingswet. Deze wettelijke ontwikkelingen vragen investeringen zowel in de procesvoering als in de medewerkers.

 

Kandidaatomschrijving

De Omgevingsinspecteur

 • Controleert aan de hand van afgegeven vergunning;
 • Signaleert en treedt op tegen ongewenste of onveilige situaties en strijdigheden met bestemmingsplan;
 • Bepaalt, in geval van afwijkingen, vervolgstappen;
 • Rapporteert over en treedt handhavend op bij illegale activiteiten;
 • Handelt klachten af en beschikt over handhavingsverzoeken;
 • Bewaakt de voortgang van procedures;
 • Informeert over regelgeving en procedures;
 • Adviseert met betrekking tot te nemen beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid;
 • Ziet toe op de kwaliteit van de geleverde producten;


Vereisten

De omgevingsinspecteur:

 • Heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Is in het bezit van de diploma’s Bouw en woningtoezicht ABW1 en Diploma Bouw en woningtoezicht ABW 2 is wenselijk;
 • Heeft relevante systeemkennis waaronder Squit, Squit to go,  InProces.
 • Heeft relevante kennis over brandveiligheid.

Competenties

Als Omgevingsinspecteur omgevingsvergunningen  beschik je over de volgende competenties:

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Betrouwbaar
 • Integer
 • Besluitvaardig
 • Accuraat
 • Deskundig
 • Flexibel
 • Proactief
01 januari 1970
Direct solliciteren

Omgevingsinspecteur

Standplaats: Amstelveen - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

 

Opdrachtomschrijving

De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en vergunningen. VVH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte.

Producten van het team zijn: opstellen en uitvoeren  van de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van omgevingsvergunningen, het opstellen van het meerjarenbeleid en de advisering aan de besturen van beide gemeenten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

De komende jaren krijgt het team te maken met een aantal belangrijke wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet private kwaliteitsborging en de Omgevingswet. Deze wettelijke ontwikkelingen vragen investeringen zowel in de procesvoering als in de medewerkers.


Kandidaatomschrijving

De Omgevingsinspecteur

 • Controleert aan de hand van afgegeven vergunning;
 • Signaleert en treedt op tegen ongewenste of onveilige situaties en strijdigheden met bestemmingsplan;
 • Bepaalt, in geval van afwijkingen, vervolgstappen;
 • Rapporteert over en treedt handhavend op bij illegale activiteiten;
 • Handelt klachten af en beschikt over handhavingsverzoeken;
 • Bewaakt de voortgang van procedures;
 • Informeert over regelgeving en procedures;
 • Adviseert met betrekking tot te nemen beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid;
 • Ziet toe op de kwaliteit van de geleverde producte


Vereisten

De omgevingsinspecteur:

 • Heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Is in het bezit van de diploma’s Bouw en woningtoezicht ABW1 en  ABW 2
 • Heeft relevante kennis over bouwkundige brandveiligheid.
 • Heeft opleidingen gevolgd met betrekking tot 

 •  

  * projecteren en inspecteren  BMI-OAI
 • * sprinklertechniek
 • Heeft relevante systeemkennis waaronder Squit, Squit to go,  InProces.

 

Competenties

Als Omgevingsinspecteur omgevingsvergunningen  beschik je over de volgende competenties:

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Betrouwbaar
 • Integer
 • Besluitvaardig
 • Accuraat
 • Deskundig
 • Flexibel
 • Proactief
01 januari 1970
Direct solliciteren

Senior beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Standplaats: Appingedam - HBO-WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Over de functie

 • Je ondersteunt bij en geeft uitvoering aan de implementatie van bestaand en nieuw beleid Ruimtelijke Ontwikkeling op basis van landelijke en provinciale ontwikkelingen;
 • Je bent contactpersoon voor organisaties in het veld en ondersteunt vanuit gemeentelijk perspectief op de ontwikkelingen;
 • Je bent contactpersoon voor partijen die projecten en diensten voor de gemeente uitvoeren, in overleg met de (interne) projectleiders;
 • Je werkt samen met collega's binnen de gemeente en met collega's van andere gemeenten, met name met collega’s uit de gemeenten Delfzijl en Loppersum maar ook in de bredere regio;
 • Je zorgt vanuit jouw expertise en kennisgebied voor aansluiting met andere thema’s van de afdeling Beleid
 • Je verricht overige voorkomende werkzaamheden.

Het expertisegebied kan wisselen maar nu ligt de nadruk op:

 

Ruimtelijke ordening

 • Advisering en ondersteuning bij multidisciplinaire en complexe vraagstukken en aanvragen binnen het werkveld Ruimtelijke ordening;
 • Contactpersoon voor organisaties op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningverlening, dienstverleningsovereenkomsten, toezicht & handhaving en economische zaken (o.a. WO DEAL, ODG, VTH Drieslag).


Volkshuisvesting

 • Ondersteunen bij het maken van beleid en voorstellen rondom het werkgebied van de corporaties, huurders- en eigenarenverenigingen;
 • Deelname aan de regionale werkgroep Woon- en leefbaarheidsplan 2;
 • Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties.

 
Centrumontwikkeling

 • Opstellen visies ter versterking van de detailhandelstructuur;
 • Subsidieverlening voor winkelverplaatsingen en gevelrenovaties.


Kandidaatomschrijving

 • Relevante opleiding op HBO/WO-niveau
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring op genoemde expertisegebieden, bij voorkeur bij een gemeente
 • Kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van nota’s en adviezen;
 • Kunnen omgaan met belangentegenstellingen en verschillende rollen;
 • Oog hebben voor ontwikkelingen in de samenleving en dit combineren met een goede politieke antenne;
 • Alert, flexibel, en kansen weten te benutten; pro-actieve en resultaatgerichte houding naar de samenleving en naar het bestuur.
01 januari 1970
Direct solliciteren

Bouwplantoetser

Standplaats: Pijnacker-Nootdorp - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Het behandelen van ingediende aanvragen omgevingsvergunning (Wabo), controleren op ontvankelijkheid, inhoudelijk toetsen en vergunningen opstellen;
 • Aanvragers tijdig informeren;
 • Uitzetten van aanvragen bij betreffende adviseurs;
 • Het coördineren, afstemmen en monitoren van het proces;
 • Het opstellen van beschikkingen, voorzien van voorwaarden en versturen naar aanvragers.

Vereisten

 • Kennis van de gemeentelijke organisatie en haar interne beleid en procedures;
 • Kennis van bouwbesluiten, de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwverordening en aanverwante wet- en regelgeving;
 • Ervaring met het pakket Key2Vergunningen en Bluebeam;
 • Affiniteit met het Ruimtelijk Domein en de Omgevingswet (anticiperen op daarmee samenhangende ontwikkelingen)

Competenties

 • Klantgericht;
 • Communicatief vaardig;
 • Resultaatgericht;
 • Praktijkgericht;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Omgevingsbewust;
 • Zelfstandig;
 • Proactief;
 • Zorgvuldig;
 • Creatief.
01 januari 1970
Direct solliciteren

Stedenbouwkundige

Standplaats: Nijkerk - HBO+ Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

  

functie


Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Je gaat het team financiën helpen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019. Werkzaamheden vinden plaats binnen het team Planvorming. Dit team voert taken uit onder andere op het gebied van de wonen en mobiliteit in het Ruimtelijk domein.

Wat ga je doen?
In de loop van de opdracht kunnen hierbij accenten op bepaalde onderdelen worden gelegd.

 • Stedenbouwkundige supervisie diverse projecten;
 • Stedenbouwkundige advisering en beleidsadviezen;
 • Stedenbouwkundige ontwerpwerkzaamheden;
 • Begeleiding en aansturing van ontwikkelingsprojecten en bouwplannen;

 

vereisten

 • Minimaal een afgeronde WO opleiding, gericht op het vakgebied
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als stedenbouwkundige
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als stedenbouwkundige bij een gemeente kleiner dan 50.000 inwoners 

 

competenties

 • Je bent nieuwsgierig en wilt jezelf blijven ontwikkelen
 • Je kan goed samen werken maar kunt zelfstandig ook taken oppakken
 • Je zoekt constant naar ontwikkelpunten en durft deze te vernieuwen
 • Je durft kritisch te zijn en feedback te geven
 • Je bent resultaatgericht
 • Je bent communicatief vaardig
 • Je bent flexibel en pragmatisch

 

solliciteren

Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

15 maart 2019
Direct solliciteren

Trainee funtioneel beheerder zaakoplossing

Standplaats: Gouda - HBO+ Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Durf jij mee te werken aan het implementeren van zaakgericht werken en het beheren van de zaakoplossing binnen de gemeente Gouda?

 

functie


Als trainee functioneel beheerder van het zaaksysteem ben jij binnen het projectteam Uitrol Zaakgericht Werken medeverantwoordelijk voor het bouwen en implementeren van zaaktypen en het contact houden hierover met de interne organisatie. De zaakoplossing vormt het hart van de organisatie en zorgt ervoor dat onze dienstverlening klantgericht en efficiënt plaats kan vinden. Het is daarmee een zeer kritische applicatie op het gebied van informatiebeheer. Het draagt bij aan een transparante informatievoorziening aan klanten en medewerkers van de gemeente. Wij bieden jou de kans om werkervaring op te doen binnen het Informatievoorzieningswerkveld. Aangezien het een traineefunctie betreft, zal je uiteraard intensief worden begeleid.

Jouw rol:

 • Je bent medeverantwoordelijk voor het functioneel applicatiebeheer van de zaakoplossing;
 • Je bent samen met de andere functioneel beheerders verantwoordelijk voor het beheer van aanverwante applicaties, zoals (pr)e-depot en de sjablonengenerator
 • Je maakt onderdeel uit van het projectteam Uitrol Zaakgericht Werken van de afdeling I&A
 • Na oplevering van het project maak je onderdeel uit van het team Functioneel Beheer van de afdeling I&A
 • Je bouwt mee aan nieuwe zaaktypen;
 • Je houdt je bezig met de tweedelijns meldingen die door het Servicepunt doorgezet zijn;
 • Je coacht en instrueert de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van eerstelijns meldingen
 • Je coacht en enthousiasmeert de gebruikers van de zaakoplossing;
 • Je instrueert medewerkers bij het gebruik van de zaakoplossing en je stelt handleidingen op;


vereisten

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met het verwerken van data in informatiesystemen
 • Je hebt ervaring met het genereren en interpreteren van data
 • Je volgt de Leergang Informatiemanager (of gelijkwaardig) of hebt deze gevolgd
 • Je bent bekend met de uitdagingen binnen de wereld van de documentaire informatievoorziening
 • Je bent een echte teamspeler en je houdt ervan ergens je schouders onder te zetten
 • Je bent stressbestendig
 • Inhoudelijke kennis van document- en recordmanagementsystemen is een pré;
 • Ruime werk of projectervaring binnen de ICT en Informatievoorziening is een pré;
 • Goed bekend met diverse vormen van projectmatig werken;


competenties

 • Je bent enthousiast
 • Je hebt passie voor zaakgericht werken
 • Je bent klantgericht
 • Je bent leergierig
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je hebt een pro-actieve werkhouding

 

solliciteren

Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

15 maart 2019
Direct solliciteren

Medewerker Toezicht en Handhaving bouw RO

Standplaats: Tiel - HBO | WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

functie


Als medewerker Toezicht/Handhaving bouw/RO C houd je je bezig met toezichtwerkzaamheden op het gebied van omgevingsvergunningen voor het aspect bouwen, sloop en ruimtelijke ordening. Je werkt in het verlengde van verleende vergunningen en werkt samen met vergunningverleners en handhavingsjuristen. Je bent, samen met je collega, verantwoordelijk voor het toezicht in een bepaald werkgebied, maar je kunt ook elders worden ingezet, of op specifieke projecten.
Dit vraagt het nodige van je flexibiliteit, onder andere om de coleur locale van de diverse opdrachtgevers te (leren) kennen, van je resultaatgerichtheid en je dienstverlenende kwaliteiten. Niet alleen burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in de omgeving, maar ook onze opdrachtgevers zijn klanten.
Het team bestaat uit 20 personen, deels ingehuurd in een flexibele schil. Mensen uit de praktijk met een no-nonsense mentaliteit. De medewerkers in dit team hebben ieder hun eigen werkgebieden, maar moeten meer en meer samenwerken. Dit geldt binnen het team, maar ook met aanpalende afdelingen. Onze taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte doelgerichte werkwijze vergt.

 

vereisten

 • Beschikbaarheid: De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-04-2019 tot en met 01-10-2019 voor 36 uur per week.De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • Minimaal 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van bouwen. Ervaring op de werkterreinen van het team.
 • MBO opleiding/ werk- en denkniveau in een relevante richting.
 • In bezit van ABW 1. Ervaring met werken voor omgevingsdiensten

 

competenties

 • Je bent flexibel ingesteld
 • Je bent resultaatgericht
 • Je hebt dienstverlenende kwaliteiten
 • Je kan goed samenwerken

 

solliciteren

Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

14 maart 2019
Direct solliciteren

Beleidsmedewerker/Adviseur externe veiligheid

Standplaats: Tilburg - HBO | WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

functie


Als adviseur externe veiligheid adviseer je over beleidsmatige ontwikkelingen en beleidsprocessen binnen het werkveld externe veiligheid, waarbij je rekening houdt met de geldende kaders, besluiten, kwaliteitsnormen en protocollen. Het adviseren over beleidsontwikkelingen, uitvoeren en/of toepassen van vastgesteld beleid en/of wet- en regelgeving, producten en diensten behoort tot de taken. Tevens initieer en/of verricht je zelfstandig projecten in samenwerking met collega’s en externe partijen.

Wat doe jij?

 • Je adviseert zelfstandig over (beleids)vraagstukken op het gebied van externe veiligheid, o.a. bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Je adviseert over het opstellen en toepassen van externe veiligheidsbeleid;
 • Je treedt op als externe veiligheidsdeskundige en vraagbaak voor collega’s en klanten;
 • Je inventariseert, registreert en beheert gegevens van risicorelevante bedrijven;
 • Je ontwikkelt jouw inhoudelijke vakkennis en deelt die met collega’s binnen en buiten de organisatie;
 • Je werkt projectmatig samen aan thematische ontwikkelingen en projecten;
 • Je werkt samen met (industriële) bedrijven, gemeentes/provincie en in- en externe specialisten.

 

vereisten

 • Een relevante afgeronde hbo- of wo-opleiding, aangevuld met specialistische opleidingen;
 • Ervaring met het thema externe veiligheid en kennis van omgevingsveiligheid binnen de nieuwe Omgevingswet;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel, analytisch vermogen, klantgerichtheid en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Inzicht in de theoretische en de maatschappelijke context van het beleid;
 • Sociale vaardigheden en klantvriendelijkheid.Waterschap Noorderzijlvest

 

competenties

 • Je kan goed zelfstandig werken
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden
 • Je hebt een proactieve werkhouding
 • Je bent resultaat en oplossingsgericht

 

solliciteren

Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

 

14 maart 2019
Direct solliciteren

Projectleider Grondzaken

Standplaats: Amsterdam - HBO | WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

 

Functie


Grond en Ontwikkeling is per direct op zoek naar een ervaren projectleider grondzaken die onze afdeling komt versterken!
Je komt te werken aan uitdagende en afwisselende gebiedsontwikkelingsprojecten. In de projecten is ervaring met erfpacht (Uitgifte alsmede bij Transformaties) en de Wet Voorkeursrecht gewenst en is ervaring met Zelfbouw een pré. Op dit moment hebben wij o.a. verschillende projecten voor ogen, zoals IJburg, Sloterdijk en omvangrijke stadsdeel stedelijke vernieuwingsprojecten.
Als onderdeel van een multidisciplinair team, werk je onder leiding van een projectmanager. Vanuit Grond & Ontwikkeling ben jij de trekker om alle grondzaken in een project te organiseren. Dit houdt in dat je alle aspecten van grondzaken op hoofdlijnen goed beheerst en er op kan sturen. Dit doe je in teamverband met een of meerdere planeconomen en erfpacht- uitgevers die jij aanstuurt. Jij fungeert als verantwoordelijk aanspreekpunt en zorgt voor een goede communicatie en juridisch financiële afhandeling van alle grondzakelijke aspecten, zoals contractbeheer, het kostenverhaal, erfpachtovereenkomsten, tenders begeleiden en de selectie marktpartijen.
Door de diversiteit in projecten met ieder hun eigen context en uitdagingen wordt van onze projectleiders verwacht dat zij vakmanschap en ondernemerschap tonen en dat zij creatief en flexibel zijn. Zij werken aan projecten met een hoog politiek, maatschappelijk en financieel-economisch afbreukrisico, waar het werkveld zich op het scheidsvlak tussen publiek en privaat bevindt.

 

vereisten 

 • De kandidaat is minimaal vanaf april 2019 beschikbaar voor 16 tot 36 uur per week. 
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de gebieds- en vastgoedontwikkeling opgedaan in de laatste 7 jaar.
 • De kandidaat heeft aantoonbare recente ervaring als projectleider grondzaken opgedaan in de laatste 5 jaar bij een grotere gemeente (boven de 100.000 inwoners ), Provincies of eventueel ontwikkelaars en woningcorporaties.
 • De kandidaat dient zichzelf voor te stellen aan de hand van een, voor ons geschikte en aansluitende motivatie op één kantje van één A4 en aangeven waarom hij/zij geïnteresseerd en geschikt is voor specifiek deze functie.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar ervaring als zelfstandig functionerend projectleider grondzaken opgedaan binnen een G4-gemeente
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met erfpacht, zowel met nieuwe Uitgiftes áls met Transformaties Aantoonbare ervaring met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met (het zelfstandig managen van) bestuurlijke besluitvormingsprocessen aantoonbare ervaring met contractvorming en onderhandelen.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met grondexploitaties en erfpacht opgedaan in de laatste 3 jaar.
 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

 

competenties

 • Je bent een projecttrekker
 • Je bent een contractvormer
 • Je bent een hele goede onderhandelaar
 • Je bent een onderhandelaar
 • Je bent een financieel expert

 

solliciteren

Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

14 maart 2019
Direct solliciteren

BRP Specialist

Standplaats: Heel Nederland - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Zie jij het het als jouw persoonlijk uitdaging om de kwaliteit van de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) en Burgerlijke Stand te waarborgen en waar mogelijk verbeteren? Dan komen wij graag met jou in contact.


DE FUNCTIE:

 • oplossen van BCM fouten in de kwaliteitsmonitor
 • het controleren van persoonslijsten voor de zelfevaluatie BRP
 • het controleren en verwerken van (complexere) mutaties
 • het beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten.


Jij, als BRP specialist:

 • Afgeronde opleiding als BRP specialist
 • Je hebt aantoonbare ervaring BRP specialist en kennis van Burgerzaken processen en juridische aspecten daarvan
 • Ervaring en kennis met Key2- en Centric applicaties burgerzaken
 • Specifieke kennis van de HUP 3.0, LO 3.10, GBA-V, persoonslijsten, berichten processen en modellen, personen- en familierecht, IPR en nationaliteitsrecht
 • Analytisch sterk
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als BRP specialist burgerzaken

Competenties:

 • Je bent nauwkeurig en planmatig
 • Je bent communicatief en schriftelijk sterk
 • Je bent besluitvaardig en resultaatgericht
 • Je bent een doorzetter, zelfsturend, maar werkt ook graag samen

Solliciteren:

Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

04 maart 2019
Direct solliciteren

Medewerker KCC

Standplaats: Regio Utrecht | Regio Flevoland | Regio Noord-Brabant - MBO | HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Wij zoeken een enthousiaste KCC medewerk(st)er!
Ben jij dat? 

Als medewerker KCC ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van alle telefonische vragen van de burger.
Tevens zal je aan de balie vragen van burgers beantwoorden. Jij bent hiermee het visitekaartje van de gemeente.

Herken jij je hierin?

 • Je hebt gemeentelijke KCC ervaring;
 • Je hebt ervaring met de producten van de publieksbalie
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Je bent voor 16-24 uur beschikbaar (sep/okt/nov/dec)
 • Je werkt zéér accuraat en nauwkeurig;
 • Je hebt een representatief voorkomen, klantgerichte houding en een flexibele instelling;
 • Je bent stressbestendig, werkt zelfstandig, durft vragen te stellen en kunt snel schakelen;
 • Je kunt tegelijkertijd een gesprek voeren, informatie opzoeken en gegevens invoeren;

Competenties

 • Klant- en servicegericht;
 • vakkundig;
 • communicatieve vaardigheden;
 • inlevingsvermogen;

 

Solliciteren
Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent. Het betreft hier een positie voor vier maanden (september-december)

12 februari 2019
Direct solliciteren

Vergunningverlener APV & Bijzondere wetten

Standplaats: Kan binnen heel Nederland zijn - Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Wij zijn op zoek naar Vergunningverlener APV & Bijzondere wetten.

Aarzel niet te reageren!


Wil jij graag jouw kennis over de APV en Bijzondere Wetten in de praktijk brengen en daarmee anderen helpen? Voor diverse gemeenten in Nederland is Nuflex op zoek naar vergunningverleners die kennis hebben van de actuele juridische horecawetgeving. 


Wat ga je doen?

Als vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten heb je een dienstverlenende rol naar interne en externe partijen op het gebied van de geldende wet- en regelgeving omtrent horeca wetgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening. Je behandelt bijvoorbeeld vergunningaanvragen van ondernemers die zich willen vestigen met een horecazaak binnen de gemeente of onderzoekt vergunningaanvragen met betrekking tot evenementen. Hiervoor onderhoud je veelvuldig contact met andere afdelingen, organisatie onderdelen of externe partners; doe je achtergrond controles en raadpleeg je de geldende wet- en regelgeving. Het resultaat en de eventuele vergunningverlening koppel je terug aan de aanvragende partij.

 

Wat neem je mee?

-          Je hebt minimaal een MBO diploma met een achtergrond op het gebied van rechten, bestuurskunde of integrale veiligheidskunde

-          Je hebt aantoonbare kennis van wet- en regelgeving op het gebied van APV

-          Je hebt minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van vergunningverlening

-          Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan binnen een gemeente of omgevingsdienst.


Competenties

-          Klantgericht

-          Zelfstandig werken (plannen en organiseren)

-          Samenwerken

-          Flexibel

-          Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Wij komen graag met je in contact! 

 

15 augustus 2018
Direct solliciteren

Bouwkundig vergunningverlener

Standplaats: Kan binnen heel Nederland zijn - Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Wij zijn op zoek naar bouwkundig vergunningverleners.

Aarzel niet te reageren!

Heb jij een bouwkundige achtergrond met een analytische blik? Voor diverse gemeenten in Nederland is Nuflex op zoek naar vergunningverleners met een bouwkundige achtergrond. Door het toenemende aantal vergunningaanvragen en de verwachte bouwopgave hebben deze gemeentes behoefte aan uitbreiding van het team vergunningen.


Wat ga je doen?


Als medewerker vergunningen handel je zelfstandig vergunningaanvragen af. Je bent van begin tot eind betrokken bij de vergunningaanvraag. Je behandelt bouwaanvragen op uiteenlopende niveaus van complexiteit en toetst de aanvragen op relevante wet- en regelgeving en beleid. Je onderhoud hiervoor ook contacten met andere afdelingen, organisatie onderdelen of externe partners. De resultaten koppel je terug aan de aanvragende partij of aan de medewerkers van de frontoffice (dit is afhankelijk van de manier waarop de desbetreffende gemeente dit geregeld heeft). Waar nodig vertegenwoordiging je de gemeente in bezwaarzaken.


Wat neem je mee?

-          Je hebt een bouwkundige achtergrond met minimaal een diploma van een erkende HBO Bouwkunde op zak

-          Kennis van relevante wet- en regelgeving (WABO, DHW, Bijzondere Wetten en Wet Bibob)

-          Je hebt minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van WABO vergunningverlening

-          Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan binnen een gemeente

-          Je hebt een diploma ABW1/ ABW2 of je bent bereid om dit diploma te halen


Competenties

-          Klantgericht

-          Zelfstandig werken (plannen en organiseren)

-          Analytisch

-          Samenwerken

-          Flexibel

-          Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

We komen we graag met je in contact!

15 augustus 2018
Direct solliciteren

Burgerlijke Stand - Specialist

Standplaats: Regio Arnhem-Nijmegen - Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Ben jij die specialist (Burgerlijke Stand) die we zoeken?

Reageer dan nu!

Zie jij het als jouw persoonlijke uitdaging om de kwaliteit van de Basis Registratie Personen (BRP) en Burgerlijke Stand te waarborgen en waar mogelijk verbeteren? Dan komen wij graag met jou in contact. We zijn namelijk op zoek naar een Specialist Burgerlijke Stand voor een middelgrote gemeente in de regio Arnhem-Nijmegen. Het betreft hier een jong team wat volop in ontwikkeling is!

 
Wat ga je doen?
Als specialist Burgerlijke Stand ben je onderdeel van een deskundig team van allrounders. Je behandelt complexe vraagstukken met betrekking tot optie en naturalisatie, het beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten voor een huwelijk, inschrijving in de BRP en het opmaken van officiële documenten zoals geboorte- of overlijdensakten . Je bent vraagbaak voor burgers en collega’s op het gebied van burgerlijke stand, internationaal privaatrecht en de BRP. Eventuele werkzaamheden zijn: huwelijken en partnerschapsregistraties van personen van gelijk geslacht te voltrekken en te registreren. Je kunt aanspreekpunt zijn voor zowel trouwambtenaren als trouwlocaties voor vragen over de toepassing van het Nederlandse civiel- en privaatrecht.


Wat neem je mee?

 • Minimaal een afgeronde mbo-opleiding en een beëdiging bij de rechtbankt tot ABS;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in een (lokale) overheidsomgeving zoals KCC, Burgerzaken, Burgerlijke Stand, Immigratie & Nationaliteiten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van persoonlijke gesprekken in een klantvriendelijke sfeer. Je weet de gesprekken te begrenzen tot de geldende wet- en regelgeving en waar nodig gesprekken te beëindigen als de situatie hier om vraagt (bijvoorbeeld in geval van fraude);
 • Je hebt bij voorkeur kennis van IBurgerzaken.

 

Wie ben jij?

Dienstverlening is jou op het lijf geschreven. Je ontleent veel energie aan het voeren van persoonlijke gesprekken en het toepassen van de wettelijke kaders die daarbij horen. Goed luisteren, kunnen onderzoeken en collegiale samenwerking zijn daarbij belangrijke aspecten. Je bent resultaatgericht en kunt snel en efficiënt een oordeel vormen. Ook als er veel aanvragen liggen dan blijf je rustig en levert kwalitatief hoogwaardig werk af.

 • Je bent nauwkeurig, planmatig en integer;
 • Je bent proactief, initiatiefrijk en kunt je gemakkelijk verplaatsen in de klant;
 • Je bent besluitvaardig en resultaatgericht.

 

Solliciteren
Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

15 augustus 2018
Direct solliciteren

Open sollicitatie

Standplaats: Intern - Niveau - Vakgebied: Open sollicitatie - Branche: Overheid

Solliciteren is doorlopend welkom. Richt je open sollicitatie - o.v.v. open sollicitatie Overheid - aan: solliciteren@nuflex.nl

Met jouw goedkeuring word je opgenomen in onze portefeuille. Wanneer zich een interessante uitdaging voor je aanbiedt, nemen wij contact met je op voor een intake!

01 januari 1970
Direct solliciteren