NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Opdrachtgever Overheid

NuFlex richt zich op drie groepen medewerkers: studenten, young professionals en professionals. HBO- en WO-studenten laten wij gebruikmaken van de kennis die zij tijdens hun studie opdoen, of geven hen juist werkervaring binnen een voor hen nieuw werkveld: de Overheid. Wij nemen hen op in onze flexibele schil, waardoor zij ad hoc en per uur inzetbaar zijn.

Young professionals zijn net afgestudeerd, hebben een HBO- of WO-profiel en ambiëren een carrière binnen de Overheid. Vanuit hun studie kan het zijn dat zij al relevante kennis hebben over dit werkveld, maar het kan ook goed dat zij dit nog niet hebben en toch de bewuste keuze maken om dit via het partnership tussen NuFlex en uw gemeente wel te verkrijgen. Dit biedt beide partijen de kans om aan elkaar te ‘snuffelen’. U kunt beoordelen of u in deze kracht de medewerker, manager of bestuurder van de toekomst ziet. Parallel aan de werkzaamheden kan de NuFlex’er een extra opleiding volgen.

Professionals hebben al een carrière achter de rug in vaak een ander werkveld dan de Overheid. Ze zijn benieuwd naar wat de Overheid hen kan bieden en welke passie zij erin ‘kwijt’ kunnen. Het kunnen (toekomstige) zij-instromers zijn of mensen die tijdelijk geen werk hebben. Ook voor deze groep is het mogelijk om naast het werk een opleiding te volgen. Afhankelijk van hun profiel nemen wij hen op in onze flexibele schil waardoor zij per uur en ad hoc inzetbaar voor u zijn. Of we zetten de medewerker in bij opdrachten waar meer vaste ‘vlieguren’ gemaakt worden.

Vervolgens zijn alle medewerkers na een gedegen opleiding in wet- en regelgeving, de producten aan een Front Office en hoe de rol van gastheer of -vrouw op zich te nemen breed inzetbaar. En dit op uw brede Inloopbalie. Maar juist vanuit de gedrevenheid en competenties van de medewerkers zijn zij in de volle breedte van een gemeente inzetbaar.


Medewerker Burgerzaken – Front Office

NuFlex levert u een flexibele schil om ziekte op te vangen, of extra handen beschikbaar te hebben wanneer het extra druk aan de balie is en tijdens andere piekmomenten. Deze gastheren zijn via onze partners opgeleid in zowel Burgerzaken/Dienstverlening als in Hostmanship en kunnen zelfstandig werken als Front Office medewerker.


Medewerker Dienstverlening (Burgerzaken-plus)

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Werk, Zorg en Jeugd. Deze worden ook wel de drie decentralisaties genoemd: niet meer het Rijk voert de wetten uit, maar de gemeenten.
De drie decentralisaties maken dat het Klant Contact Centrum een bredere functie krijgt en de medewerkers meer taken hebben. NuFlex speelt hier met een aantal gemeenten al op in, door zogenaamde medewerkers Dienstverlening op te leiden en in te zetten voor de brede Inloopbalie. Dit maakt dat deze medewerkers, naast Burgerzaken, ook vragen kunnen beantwoorden (en vervolgens de handelingen oppakken) over bijvoorbeeld de Jeugdzorg, WMO, Maatwerk Inkomenssteun, Mantelzorg, Persoonsgebonden Budget, de Participatiewet, Vergunningen en Parkeren.


Medewerker Burgerzaken – Burgerlijke Stand

Onze medewerkers Burgerlijke Stand beheersen alle werkzaamheden die ook de Front Office medewerker uitvoert. Daarnaast zijn zij gerechtigd tot het inschrijven van geboortes, huwelijken, echtscheidingen, geregistreerde partnerschappen, overlijdens en adopties. Ze kunnen wijzigingen in de aktes aanbrengen zoals: naamsveranderingen, ouderschapsbetwistingen en nationaliteit veranderingen.


Medewerker Ontvangstloket / Receptie

Het ontvangstloket is de plek waar inwoners als eerste op af stappen bij het binnenkomen van het gemeentehuis. De NuFlex’ers zijn het aanspreekpunt en de gastheer of gastvrouw namens uw gemeente. Zij beantwoorden vragen, geleiden door, hebben (telefonisch) contact met vaste medewerkers van de gemeente en geven – indien gewenst – de rijbewijzen en paspoorten af.


Medewerker Telefonisch Informatie Centrum

Voor veel mensen loopt het contact met de gemeente enkel nog telefonisch of digitaal. Gemeenten proberen op het Telefonisch Informatie Centrum veel vragen te beantwoorden. Hier worden simpele korte vragen gesteld, maar ook lastigere waar uitzoekwerk voor nodig is. De NuFlex’er heeft voor deze rol veel kennis over de gemeente en geeft op een vriendelijke en dienstverlenende wijze antwoord.


Mid- en Back Office

Door drukte kunt u te maken hebben met achterstanden op de Mid- en Back Office. Een NuFlex’er weet dit punctueel en snel op te lossen. Eventueel in samenwerking met uw eigen experts.


Medewerker Functioneel Beheer en ICT-Support

NuFlex is de enige detacheringsorganisatie die haar medewerkers niet meer opleidt vanuit één rol, maar juist met een bredere insteek. Zo blijkt enige kennis over ICT relevant binnen ieder werkveld. NuFlex zorgt ervoor dat zij deze ervaring hebben en zo u als opdrachtgever te allen tijde kunnen bijstaan vanuit functioneel beheer, ICT-support én eerstelijns vragen kunnen beantwoorden. Onze partner Duvak leidt de NuFlex’er hierin op. Dit maakt dat de balie van een Klant Contact Centrum tijdens een probleem weer sneller draait en de dienstverlening door kan gaan. Tevens kan de medewerker voorafgaand aan het werk zelf nagaan of de eigen balie of telefoonloket naar behoren werkt. U haalt zodoende een NuFlex’er binnen die niet enkel de werkzaamheden weet uit te voeren, maar ook iemand die zelf problemen kan oplossen, of de collega’s kan bijstaan, wanneer de ICT niet meewerkt.