NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Opdrachtgever overheid

NuFlex biedt u per direct flexibele medewerkers Dienstverlening die opgeleid worden in Hostmanship en samen met u bouwen aan de kwaliteit van de Overheid.


Kansen

NuFlex werkt op landelijk niveau samen met verscheidene gemeenten aan de kansen binnen de Overheid. Een kwalitatieve en flexibele kans wel te verstaan. NuFlex is een nieuwe, lokale en innovatieve speler die ervan overtuigd is dat een organisatie die flexibiliteit ademt en leeft, betere kwaliteit op maat biedt aan haar doelgroep en collega’s. Dat is wat wij gezamenlijk willen bereiken met onze medewerkers en voor u als opdrachtgever. Een organisatie zou volgens ons moeten voldoen aan de vragen van morgen, midden in de samenleving staan en plaats bieden aan bevlogen professionals. Wij zien dit als onze gezamenlijke kans en helpen hierbij!


De NuFlex-aanpak: partnerships

Zoals onze naam al zegt: NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op. Dat doen wij door vanuit een partnership met onze opdrachtgevers en medewerkers een flexibele schil te creëren. NuFlex kiest hierbij voor een eenduidige en no-nonsense aanpak zonder ingewikkelde contracten, waar de nadruk ligt op gezamenlijk. In plaats van de opdrachtgever- en opdrachtnemer relatie denken wij in partnerships. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, vinden wij de samenwerking met andere partijen. Dit om u als opdrachtgever een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben.


Flexibele schil

Met verscheidene opdrachtgevers creëren wij vanuit een regionaal samenwerkingsverband een flexibele schil van HBO- en WO-studenten en (young) professionals. Deze medewerkers worden op die manier gedeeld met andere gemeenten. Het voordeel hiervan is dat er een kruisbestuiving ontstaat doordat de NuFlex’ers meerdere gemeenten van binnen zien. Hun proactieve houding maakt dat zij over en weer adviezen kunnen geven qua aanpak en hetgeen zij geleerd hebben meebrengen naar de andere gemeente. Deze aanpak versterkt de diverse opdrachtgevers in het samenwerkingsverband. Uiteraard is het ook mogelijk dat een medewerker voor langere tijd bij één opdrachtgever actief blijft, of dat - indien gewenst - wel een specifieke poule wordt opgezet voor de eigen gemeente/gemeentelijke samenwerking.
NuFlex meet het profiel van de medewerkers en gaat met hen in gesprek over de gewenste werkomgeving. Alleen op het moment dat wijzelf geheel overtuigd zijn van een goede match tussen een medewerker en de opdrachtgevers, nemen wij de medewerker op in de flexibele schil.


Dienstverlening

Of u als gemeente nu een Publieksbalie, afdeling Burgerzaken, Klant Contact Centrum, brede Inloopbalie of ander dienstverleningsconcept hanteert, dienstverlening gaat naar ons idee altijd verder dan enkel een koude transactie tussen de gemeente en haar burgers. De beleving van de inwoner staat meer en meer centraal. De eigen medewerkers op de werkvloer zijn de personen die daarin de beloftes van de Overheid inlossen. Hun kennis, vaardigheden, inzet en houding bepalen de kwaliteit van de dienstverlening én de uiteindelijke klanttevredenheid. Zij zijn het gezicht van uw gemeente. Dat maakt dat wij het liever niet meer over medewerker Burgerzaken hebben, maar over medewerkers Dienstverlening óf in onze eigen benaming: gastheren en gastvrouwen!


Mede het gezicht bepalen

Om het gezicht van gemeenten mede te bepalen biedt NuFlex u de flexibele schil aan van deze gastheren en -vrouwen, waaruit u naar behoefte en per uur kunt putten. Deze talenten zijn niet enkel de oproepkracht die helpen met de dagelijkse werkzaamheden, maar ze nemen ook de eigen medewerkers mee in de andersdenkende Overheid.
NuFlex neemt vanaf het begin haar medewerkers mee in hun ontdekkingstocht, waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling en het leren kennen van de natuurlijke talenten. Wij zien ons daarin een brugfunctie vervullen tussen de NuFlex’er en u als gemeente. De keuze van een student of (young) professional voor de Overheid is immers niet altijd vanzelfsprekend. Het inzetten van deze talenten bij u maakt dat zij een kijkje kunnen nemen in deze voor hen nieuwe werkomgeving en zij mogelijk verbonden blijven aan uw gemeente in het bijzonder of de Overheid in het algemeen. Parallel aan hun werkzaamheden faciliteert NuFlex alle medewerkers in een ontwikkeltraject. Wij vormen onze talenten door een intensieve samenwerking met de Hostmanship Group. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met medewerkers die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode.


Hostmanship

Naar ons idee kan bouwen aan de kwaliteit van de Overheid worden bereikt door middel van Hostmanship. Het gaat hierbij om menselijke aspecten als: interactie, dialoog, verantwoordelijkheid nemen, kennis inzetten, responsiviteit en het geheel overzien. Hostmanship maakt van de levering van producten en diensten een beleving die waarde toevoegt. De burger weet nu immers wel waar hij of zij terecht kan voor een paspoort, maar de indruk die dit bezoek achterlaat zullen ze niet vergeten. De NuFlex’ers leren om meerwaarde te leveren en verbinding te maken met de collega’s en inwoners. Samen met NuFlex verlegt u de focus van systemen, procedures, regels en protocollen naar de menselijke factor, de afwijkende vragen en het meer proactief meedenken met de burger. Hiervoor zetten wij ondernemende medewerkers in, die dienstverlening begrijpen!


Talentontwikkeling

Tijdens de werkzaamheden voor NuFlex blijft de Hostmanship Group hen fysiek trainen middels workshops, scholing, intervisie en (groeps)coaching. Daarnaast is er voor iedere medewerker een digitaal platform (e-learning) van Teachers Channel beschikbaar. Hier worden trainingen op maat gevolgd en vindt 360-graden feedback plaats. Voor de (young) professionals is er een persoonlijke coach beschikbaar om hen één op één te begeleiden. NuFlex leidt de medewerkers ook bewust breder op en geeft hen standaard relevante ICT-kennis mee. Hiermee kan de NuFlex’er u te allen tijde bijstaan vanuit functioneel beheer, ICT-support en eerstelijns vragen beantwoorden.


Ad hoc en per uur inzetbaar

Nadat onze medewerkers een gedegen opleiding van Segment hebben ontvangen in wet- en regelgeving, de producten aan een Front Office en hoe de rol van gastheer of -vrouw op zich te nemen, kijken de NuFlex’ers uit de poule eerst even mee binnen uw gemeente. Zij maken kennis met de collega’s, leren de gebruiken kennen en weten zo hun weg te vinden wanneer ze daadwerkelijk worden ingezet. Vervolgens zijn de medewerkers in allerlei rollen op ad hoc basis, per uur en ‘s avonds en in het weekend beschikbaar. Hierin schuilt de grote kracht van het concept: uitval van de eigen krachten, een piekbelasting in de werkdruk, of zaken waar de eigen medewerkers geen tijd voor hebben. Dat zijn de momenten waarop extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn. U kunt de kwaliteit binnen de gemeente verhogen en kostenbesparend te werk gaan door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is, óf zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toewerken. En dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie!


Unieke formule

Dit innovatieve concept brengt een frisse blik de gemeente binnen en beperkt de verstoring van belangrijke processen waar de inwoner last van kan hebben. Samen hebben wij met onze NuFlex’ers ‘goud in handen’ en kunnen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst de Overheid over voldoende talentvolle en betrokken medewerkers beschikt. En dit gericht op een jarenlange samenwerking!


Advisering en werving & selectie

Naast de detacheringsformule bieden wij extra oplossingen op het gebied van Personeel & Organisatie. Vanuit de eigen kennis van en ervaring met de Overheid en de relatie met onze ambassadeurs en partners, denken wij graag mee over mogelijke antwoorden op de vragen waarvoor u staat. We kunnen meepraten, geven indien gewenst adviezen en verbinden waar mogelijk.
Wanneer gezocht wordt naar vast personeel of een specifieke expertise die wij niet in huis hebben, dan helpen wij ook graag. NuFlex beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de Overheid op vrijwel alle niveaus. Schets ons het profiel van uw ideale kandidaat en wij vinden hem of haar voor u. U verliest geen tijd, kosten aan advertenties en het voeren van de eerste selectiegesprekken.

Aanvraag aanmelden