NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Partners

Met ons concept streven wij ernaar de best mogelijke dienstverlening aan onze opdrachtgevers te bieden én onze medewerkers mee te nemen in hun ontwikkeling. Om dit te bereiken werken we samen met verscheidene partners. Zij geven mede vorm aan wat NuFlex is en wat wij doen, zij trainen de NuFlex’ers en zij stellen hun netwerk beschikbaar bij advies- en werving- en selectievraagstukken.
Samen met onderstaande partners bieden wij de diensten aan die helpen de kwaliteit van het Onderwijs en de dienstverlening van de Overheid verder te ontwikkelen.


Hostmanship Group

Hostmanship is een praktische methode die gebaseerd is op de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. In een wereld waar producten en diensten steeds eenvoudiger met elkaar te vergelijken zijn, is de kunst om mensen zich welkom te laten voelen een kritische factor.
Iedereen kan Hostmanship in praktijk brengen, ongeacht de relatie die je met elkaar hebt. Of het nu een leerling, een inwoner, een oudere collega of een leidinggevende is, in de wereld van Hostmanship wordt iedereen beschouwd als een gast. Daarmee is Hostmanship een dienstverlening vanuit het perspectief van de ander en biedt het een verfrissende kijk op de interactie tussen mensen.
Hostmanship biedt handvatten waarmee iedere instelling of organisatie zich positief kan onderscheiden door waarde toe te voegen aan de relatie die mensen met elkaar hebben. Het zien van kansen, ontwikkelingen en inspelen op de talenten en competenties van anderen komt in een omgeving met Hostmanship beter tot zijn recht. Volgens ons kan bouwen aan de kwaliteit van het Onderwijs en de Overheid bereikt worden door Hostmanship. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met talenten die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode.

Het Onderwijs van nu vraagt volgens ons om medewerkers die niet alleen deskundig zijn, maar zich ook richten op het geven van vertrouwen aan elkaar. Dit naar de mensen binnen de school, maar ook de partijen buiten de school. Vanuit vertrouwen groeit het nemen van de ‘juiste’ verantwoordelijkheid en daarmee ook het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Een omgeving ontstaat waarin de leerling en collega zich veilig voelt en waar groei en ontwikkeling centraal staan. Het gaat immers om meer dan het overdragen en vergaren van kennis. Onderwijs richt zich op het vormen van zelfstandige en betrokken mensen die in hun kracht zijn en van daaruit zichzelf, de ander en de wereld ontdekken én verwelkomen. Binnen Onderwijsorganisaties die medewerkers hebben rondlopen die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode, snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen leerlingen en ouders voelen zich hier welkom en thuis, maar ook de medewerkers. Dit zorg voor een betrokken houding en een gevoel van trots. Leerlingen, ouders en medewerkers stellen zich op als ambassadeur en promoten de school. Met de Hostmanship-medewerkers van NuFlex en hun flexibele inzet creëert de school een venster van waardering naar de ouders en zorgt voor een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van de school middels het binden en boeien van talenten. En dit gericht op een jarenlange samenwerking. Onze aanpak vermindert de werkdruk, zorgt voor bevlogen leerkrachten, gemotiveerde leerlingen en tevreden ouders.
NuFlex is van mening dat de dienstverlening van gemeenten altijd verder gaat dan enkel een koude transactie met de burger. De beleving van inwoners staat meer en meer centraal. De vaste medewerkers op de werkvloer en aan de balie dienen daarin de beloftes van de Overheid in te lossen. Hun kennis, vaardigheden, inzet en houding bepalen de kwaliteit van de dienstverlening en de uiteindelijke klanttevredenheid. Zij zijn het gezicht van de gemeente; de gastheer of -vrouw. Onze studenten en (young) professionals bepalen mede het gezicht van de gemeente doordat zij niet enkel de dagelijkse werkzaamheden aan de balie oppakken, maar leren om een meerwaarde te leveren en verbinding te maken met collega’s en inwoners. Hostmanship maakt van de levering van producten en diensten een beleving die waarde toevoegt. Hiermee verlegt de gemeente samen met NuFlex de focus van systemen, procedures, regels en protocollen naar meer de menselijke factor, de afwijkende vraag en het meer proactief meedenken met de burger. Samen met de flexibele schil van NuFlex wordt de dienstverlening naar een hoger niveau getild; je welkom voelen heeft immers alles met service en beleving te maken.


Teachers Channel

Teachers Channel is een online platform waarop de NuFlex’ers zich blijven ontwikkelen. Dit met het oog op behoud van kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Onze medewerkers doen een assessment om de huidige kennis, talenten, aandachts- en verbeterpunten inzichtelijk te maken. De ontwikkelpunten worden middels een Persoonlijk Ontwikkel Plan in actiepunten omgezet. In de database van Teachers Channel staan kennisdocumenten over alle thema’s en vakgebieden. De NuFlex’ers kunnen hier naar wens gebruik van maken. Ook vinden er in de e-learningomgeving trainingen en cursussen plaats waarmee de professionele ontwikkeling verder wordt vormgegeven. De kennis wordt automatisch gedeeld met andere NuFlex’ers. In een digitaal bekwaamheidsdossier wordt de ontwikkeling automatisch bijgehouden. Op basis hiervan gaat NuFlex verder in gesprek gaan met de medewerkers. Het digitaal bekwaamheidsdossier kan op verzoek worden gedeeld met onze opdrachtgevers. NuFlex zelf, maar ook onze opdrachtgevers, kunnen specifieke trainingen opnemen voor alle medewerkers. Wanneer daarentegen op individueel niveau blijkt dat iemand extra kennis nodig heeft, dan is ook dat eenvoudig te realiseren. Op deze manier kunnen onze medewerkers overal - en op het moment dat zijzelf willen - verder leren. Delen van stof die reeds bekend zijn, worden eenvoudig overgeslagen. De medewerkers kunnen met elkaar in contact treden en feedback geven op het leren van de ander.


Duvak

Duvak is een ICT dienstverlener die gespecialiseerd is in het implementeren, migreren en onderhouden van infrastructuren. Kortom, zij laten de IT werken zodat de gebruiker ontzorgd is en gerust aan de slag kan. NuFlex is de enige detacheringsorganisatie die de medewerkers niet meer opleidt vanuit één rol, maar juist met een bredere insteek. Zo is gebleken dat enige kennis over ICT relevant is binnen ieder werkveld. NuFlex zorgt ervoor dat onze medewerker deze ervaring heeft en de opdrachtgever te allen tijde kan bijstaan vanuit functioneel beheer, ICT-support én eerstelijns vragen kan beantwoorden. Duvak leidt de NuFlex’ers hierin op. Dit maakt dat bijvoorbeeld de balie van een Klant Contact Centrum in een gemeente weer sneller draait en de dienstverlening voort kan gaan. En dat binnen een school iemand altijd kan meekijken wanneer een computer of iPad hapert. Vanuit de samenwerking met Duvak haalt onze opdrachtgever dus niet alleen een medewerker binnen die de werkzaamheden weet uit te voeren, maar ook iemand die zelf problemen kan oplossen, of de collega’s kan bijstaan, wanneer de ICT niet meewerkt.


Segment

Segment is onze vaste partner als het gaat om aanvullende opleidingen en trainingen. Zij verzorgen onder andere vakinhoudelijke (bij)scholing op vrijwel alle gebieden. Geven vaardigheidstrainingen, managementprogramma’s, zetten leerhuizen op en maken strategische opleidingsplannen. Voor de Overheid verzorgen zij onze opstapcursus Burgerzaken en de aanvullende opleidingen tot medewerker Dienstverlening.


Confidas

Confidas is een jong en enthousiast onderzoekend adviesbureau, gebaseerd op het idee van mystery shopping en heeft als doel de klantervaring cq. de klantbeleving bij haar opdrachtgevers te verbeteren en het liefst te optimaliseren. Confidas richt zich voornamelijk op drie segmenten, te weten: retail, zorg en overheid (met focus gemeenten).

Confidas gelooft sterk in partnerships en samenwerkingen met andere partijen om de eigen dienstverlening te versterken en de opdrachtgever te ontzorgen. In dat kader is ook de samenwerking met NuFlex ontstaan.

Voor gemeenten, meer specifiek voor het Klant Contact Centrum van een gemeente, is mystery shopping onderzoek erg bruikbaar om de dienstverlening nog beter af te stemmen op de behoeften van de burger. Gemeenten werken naar de één-loket-gedachte toe, wat betekent dat KCC medewerkers over meer kennis en kunde dan voorheen moeten beschikken. Op het moment dat een gemeente besluit (mede) met flexkrachten deze functies in te vullen, dan is mysterie shopping onderzoek van extra waarde bij de kwaliteitswaarborg voor dit personeel. Door echter de volledige dienstverlening en dus ook het vaste personeel onder de loep te nemen kan er aan de hand van de resultaten zeer efficiënt gestuurd worden op verbetering van de dienstverlening. Bij een KCC kunnen zowel fysieke mystery visits alsmede mystery calls en mystery mails toegepast worden als onderzoeksmethode.

 

ALLES ANDERZ

ALLES ANDERZ organiseert voor managers en teams inspirerende workshops, begeleid teamtrainingen en coacht. Zo verankert zij veranderingen die managers & teams ondergaan in het proces van persoonlijke groei. Met de focus op betrokkenheid, empathie en vertrouwen worden er sneller resultaten behaald.

 
Managers en hun teamleden krijgen van de coaches en trainers van alles anderZ persoonlijke gereedschappen zodat zij deze resultaten behalen vanuit hun eigen natuurlijke balans. Dit doel wordt bereikt door een modulair opgebouwde werkwijze: ICDB (Inspireren- Checken- Doorgronden- Beklijven).
I  - In een dagdeel geïnspireerd raken voor anders (samen)werken. 
C - Buitenspelen en tegelijkertijd drijfveren analyses doorgronden; het kan én het werkt. 
D - In 36 uur verder aan de slag met jezelf en jouw thema’s; individueel en tegelijkertijd in een groep. 
B - Intensief gedurende langere periode begeleid worden om anders werken volledig te laten beklijven.
 
Onze uitganspunten
- structureel anders werken is alleen succesvol vanuit intrinsieke motivatie
- het brein, hart en lichaam hebben hierbij baat bij een natuurlijke balans 
- een succesvol team heeft aandacht voor de harde én de zachte kant van het werk
- veranderen doe je stap voor stap, rekening houdend met de individuele verschillen
 
Onbewuste processen komen boven water zodat er gelegenheid ontstaat om oude patronen te doorbreken en aan nieuwe te bouwen. Er wordt o.a. gewerkt met behulp van paardenfeedback & met methodieken als bijvoorbeeld de Communicatiestijlen, TMA, NLP, systemisch werk, Heartmath, EFT, de moderatiemethode en de theorie van Lundberg.