NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Team van de toekomst

NuTijd voor Verandering

NuFlex ondersteunt uw afdeling door het detacheren op Klantcontact/Frontoffice, wij bouwen flexibele schillen en zetten specialisten en projectleiders in.

Censor Bestuur heeft jarenlange ervaring in ontwikkelen, opleiden, coachen, trainen, adviseren binnen de lokale-overheid. Met trainers en specialisten uit de praktijk.

Samen nemen we organisaties mee in verandering!

Dagelijks merken wij hoe opdrachtgevers een weg zoeken om zo goed mogelijk veranderingen te implementeren en de dienstverlening te innoveren.

In overleg met de Kring 100.000+ gemeenten en hoofden Burgerzaken hebben wij een magazine “NuTijd voor Verandering” samengesteld en een lijn uitgestippeld waarlangs een afdeling Burgerzaken zich kan ontwikkelen. De rol van de medewerker verandert: taken en verantwoordelijkheden worden anders. We vragen ander gedrag; passende drijfveren en talenten zijn noodzakelijk.

Onze aanpak zit in het bewust worden van de verandering en richt zich op de competenties die medewerkers nu en straks nodig hebben. We bouwen samen met u nieuwe competentieprofielen en bekijken wat nodig is op het niveau van: medewerker, team en organisatie. We begeleiden in het leiding geven aan verandering en nemen de organisatie mee in de nodige ontwikkelingen als strategische personeelsplanning, formatieberekeningen, (herijken) dienstverleningsvisie, opleiden en coachen.

Ons vervolgmagazine richt zich op kleine- en middelgrote gemeenten, er staan interviews in met gemeenten waarmee we al verder zijn in het traject, zij geven input hoe zij hun HR en directie meenemen en leggen de verbinding naar Bestuur en Raad.

Wij ondersteunen al veel gemeenten bij de ontwikkeling van de organisatie; ieder op een eigen manier in een passend tempo.

Als u met ons in contact wilt komen: 

NuFlex

Louis Braam of Roan Borhem

085-8221676

louis.braam@nuflex.nl

roan.borhem@nuflex.nl