NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op!

NuFlex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen onder andere het Onderwijs en de Overheid inzet. Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties, of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn die momenten dat er extra handen nodig én nu dus beschikbaar zijn!

Samenwerken met NuFlex betekent dat wij voor onze opdrachtgevers een flexibele schil van HBO- en WO-studenten creëren waaruit ‘naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is. Er kan zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toe worden gewerkt. De NuFlex’ers zijn in allerlei rollen per direct, op uurbasis en ook ‘s avond en in het weekend beschikbaar.

NuFlex staat voor een goede zorg voor haar medewerkers. Wij zijn daarin de enige organisatie in haar soort die samenwerkt met de Hostmanship Group en onze medewerkers opleidt in deze manier van denken. De nadruk bij onze aanpak ligt op gezamenlijk. Wij denken namelijk in partnerships: zowel met de opdrachtgever als met onze medewerker. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, zoeken en vinden wij samenwerking met andere partijen. Dit om onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aan te bieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. Wij maken tenslotte samen het verschil! Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Kernwoorden van de samenwerking zijn altijd: flexibele ontzorging en kwaliteit vanuit een partnership. Dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie.

Our flexibility will make you smile!

Vacatures Overheid

Allround Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij gemeente Leiderdorp (tijdelijke functie)

Standplaats: Leiderdorp - Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Wie zijn wij?

Leiderdorp is een dorp met ruim 27.000 inwoners tussen stad en land. Aan de westzijde ligt Leiden, de andere delen van het dorp grenzen aan het Groen Hart. Leiderdorp is goed bereikbaar, heeft een prettig woonklimaat en een goed voorzieningenniveau. De gemeente Leiderdorp wil de komende jaren nog meer inspelen op de behoefte van inwoners, instellingen en ondernemers. Als gevolg van het vertrek van een collega zoeken wij tijdelijk een enthousiaste allround beleidsmedewerker die het een uitdaging vindt om ruimtelijke vraagstukken op te pakken en tot een goed einde te brengen.

 

Wat ga je doen?

 • Je werkt in een team aan diverse ruimtelijke opgaves op het gebied van ruimtelijke ordening.
 • Je begeleidt het opstellen van bestemmingsplannen en andere planologische procedures.
 • Je  beoordeelt ruimtelijke onderbouwingen en zorgt voor adequate planologische inbreng in projecten.
 • Je stelt adviezen op en toetst concrete (bouw)initiatieven en voert daar overleg over met andere onderdelen van de gemeente of met derden.
 • Je plant en begeleidt kleine ruimtelijke projecten en plannen.

We werken integraal, wat betekent dat je met verschillende collega’s vraagstukken vanuit verschillende invalhoeken benadert en gezamenlijk tot voorstellen komt.

 

Wat neem je mee?

      

Om  deze functie goed en met plezier te kunnen uitoefenen, vragen we van jou de volgende competenties, kennis en vaardigheden.

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO  opleiding op gebied van ruimtelijke ordening (planologie/stedenbouw). Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met  behandelen en  begeleiden van en adviseren over planologische procedures.
 • Je beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving, beleid en procedures op RO-gebied en hebt affiniteit met digitalisering.
 • Je bent klantgericht, initiatiefrijk en komt snel in actie om vraagstukken en kansen aan te pakken. 
 • Je bent in staat op een projectmatige manier te werken.
 • Je legt en onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties op je eigen werkterrein
 • Je toont je vernieuwend creatief en/of origineel in denken en handelen.
 • Je hebt een resultaatgerichte focus en kan daardoor je resultaten binnen de afgesproken tijd realiseren. 
 • Je toont eigenaarschap en zet je talenten in om samen met je team tot goede resultaten te komen. 
 • Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, een sterk gevoel voor je omgeving en kan goed verbindingen leggen
 • Je kan goed in een (vaak complexe) politiek-bestuurlijke omgeving opereren. 

Kernwaarden:

De kernwaarden vormen de identiteit van de medewerker van de gemeente Leiderdorp. Deze kernwaarden zijn functie– en taakonafhankelijk. Kernwaarden zijn persoonlijke eigenschappen die de organisatie nodig heeft. De kernwaarden zijn: vertrouwen, respect, lef, bevlogenheid, eigenaarschap, nieuwsgierigheid en behulpzaamheid.

Wat bieden wij:

 • Een uitdagende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega's;
 • Een klantgerichte, op resultaatgerichte en informele werksfeer
 • De functie is tijdelijk
17 mei 2019
Direct solliciteren

Toetser en vergunningverlener

Standplaats: Omgevingsdienst Haaglanden - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Voor de Omgevingsdienst Haaglanden zijn wij op zoek naar een Toetser en vergunningverlener met specialisatie Bodem, Grondwater en Ontrgrondingen.

 

OPDRACHT

 • het toetsen en beoordelen van (concept) effectenstudies en vergunningaanvragen en meldingen;
 • het opstellen van adviezen, beoordelingen en vergunningen betrekking tot (grond)water/wko;
 • het voeren van overleg, het informeren en adviseren van in- en extern partijen over Waterwet en Besluit lozen buiteninrichtingen en te volgen procedures;
 • je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van jouw zaken binnen de gestelde (wettelijke) termijnen;
 • je ondersteunt toezichthouders en juristen bij maatregelen en procedures.


VEREISTEN

 • minimaal een HBO-opleiding op gebied van (geo)hydrologie;
 • ca. 3 jaar werkervaring met vergunningverlening Waterwet/besluit lozen buiten inrichtingen;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met het dossier bodemenergie;
 • communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
 • goed kunnen plannen en organiseren.


COMPETENTIES

 • Omgevingsbewustzijn;
 • Organisatiebewustzijn;
 • Communicatief sterk; 
 • Klantgericht;
 • Zorgvuldig/nauwkeurig;
 • Initiatiefrijk.
17 april 2019
Direct solliciteren

Beleidsadviseur ruimtelijke ordening

Standplaats: Urk - HBO-WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Voor de gemeente Dronten zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordeningvoor de eenheid Ruimte en Beheer.

 

Opdracht

Je werkt voor de eenheid Ruimte en Beheer. Deze eenheid functioneert als opdrachtnemer voor een veelheid aan opdrachten in het ruimtelijk domein.

Dit alles binnen een strategie met als hoofdkenmerk het behouden van flexibiliteit en ruimtelijke kwaliteit, aansluitend bij het profiel van Urk. De eenheid geeft op ruimtelijk niveau richting aan en pakt initiatieven in samenwerking met interne en externe partijen vanuit een proactieve houding op. Het team RO is binnen de eenheid verantwoordelijk voor ruimtelijke visies, ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen. Een team dat diverse beleidsterreinen samenbrengt in het kader van ruimtelijke (her)programmering van de gemeente en integraal samenwerkt. Binnen de eenheid Ruimte en Beheer lever je aan het team RO een belangrijke inhoudelijke en procesgerichte bijdrage. Door je kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening kun je kansen op waarde schatten en projecten tot een goed einde brengen. Je brengt mensen samen en creëert energie waardoor kansen en initiatieven omgezet worden in concrete projecten. Zowel intern als extern ben je in staat partijen te verbinden. Je bent in staat is om met adviseurs van uiteenlopende disciplines in projectverband resultaten te boeken. Resultaatgericht, maar met oog voor de diverse belangen. Tevens ben je op basis van opleiding en ervaring aantoonbaar in staat om zelfstandig en inhoudelijk, in goede afstemming met andere betrokken partijen, ruimtelijke procedures op te pakken, zoals:

 • wijzigingsplannen en (partiële wijzigingen van) bestemmingsplannen (bijv. BP bedrijventerrein, havenmeesterswoning) welke tot bestuurlijke besluitvorming gebracht worden;
 • helder geformuleerde adviezen (bijv. nieuwe locatie busstation) welke toegelicht worden bij portefeuillehouder en/of raadscommissie;
 • zienswijzen, bezwaren en beroepen, in voorkomende gevallen in samenspraak met een bureau;
 • opstellen van ruimtelijk beleid (bijv. gemeentelijke vestigingsvisie en handhavingsbeleid BP Bedrijventerrein).


kandidaat omschrijving

 • Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau;
 • Aantoonbare ruime kennis van en ervaring met ruimtelijke ordening in een complexe context;
 • Ruime ervaring met de denk- en handelwijze van marktpartijen;
 • Kennis van de markt en actuele ontwikkelingen op het terrein van ruimtelijke ordening en in staat om hierop afgestemde haalbare strategieën te kunnen formuleren;
 • Goed ontwikkeld relevant netwerk;
 • Kennis van wet- en regelgeving en gemeentelijke besluitvormingsprocessen;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met RO-projecten gedurende de laatste 6 jaar;
 • Minimaal 2 jaar ervaring bij een gemeente gedurende de laatste 5 jaar;
 • Goed op de hoogte van recente beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (bijv. omgevingswet);
 • Gevoel voor een politieke- en bestuurlijke omgeving;
 • Als beleidsadviseur RO opereer je zelfstandig en ben je zorgvuldig en resultaatgericht. Je kunt uitstekend in diverse netwerken samenwerken en hebt ervaring met het vormen van een team en het functioneel (niet hiërarchisch) aansturen hiervan;
 • Door jouw enthousiasme ben je in staat mensen te motiveren. Je hebt daadkracht, bent deskundig en kan planmatig en procesmatig denken;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je werkt aan meerdere opdrachten waarbij integraal denken en werken en het inbrengen van creatieve oplossingen van belang is.

 
Vereisten

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar als Beleidsadviseur RO bij een gemeente;
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als Beleidsadviseur RO met complexe projecten;
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Ruimtelijke Ordening.

 

16 april 2019
Direct solliciteren

Strategisch adviseur

Standplaats: Amsterdam - HBO/WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Om het Amsterdamse Coalitieakkoord (2018) verder tot uitvoering te brengen zijn wij voor de gemeente Amsterdam op zoek naar een Strategisch Adviseur.

 

Functieomschrijving

Vanuit het Amsterdamse Coalitieakkoord (2018) is de directie Verkeer en Openbare Ruimte (mede) verantwoordelijk voor fijne buurten, en een leefbare , gezonde, bereikbare en duurzame stad. V&OR staat daarbij voor functioneel, veilig, duurzaam, participatief en kosten-efficient beheer (instandhouding én vernieuwing in de openbare ruimte). Een van de randvoorwaarden om een goede invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden is de beschikking over structureel, integraal, digitaal, objectgericht inzicht van de assets in de openbare ruimte (ligging, omvang, staat, typering, functioneren enz.), inzicht in projectenportfolio (gepland en in uitvoering) en gebruiksinformatie. BIM in de breedste betekenis van Bouwwerk Informatie Management wordt daarbij gezien als een kritische enabler.

We hebben inmiddels ruime ervaring met de '3D-benadering' van BIM. Waar we ook grote meerwaarde zien is de 'informatiemanagement-benadering' van BIM vanuit asset management perspectief. In samenwerking met het Ingenieursbureau wordt daarom ingezet op het digitaliseren van de 'mutatiestroom' van de assets in de openbare ruimte. De komende drie jaar wordt gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van BIM-instrumenten als o.a. een Informatie-leveringsspecificatie ILS en een digitale objectenbibliotheek (OTL), met als doel :

 • Digitalisering mutaties assets
 • Uniformering en standaardisatie informatie t.b.v. integratie en hergebruik van data / informatie
 • Soepel en professioneel opdrachtgeverschap voor de opdrachtnemers / klanten / gebruikers

 Daarnaast wordt ook sterk op de thema's 'management en organisatie' en 'mens en cultuur' ingezet om te zorgen dat dat wat ontwikkeld wordt ook goed gebruikt kan / gaat worden. Deze ontwikkeling wordt in de vorm van een programma aangepakt. Jouw opdracht bestaat uit verschillende onderdelen die bijdragen aan (het opstarten van) dit programma (zie ook het onderdeel werkzaamheden). Je wordt gevraagd vanuit je eigen ervaring en kennis op strategisch niveau te adviseren en te begeleiden in het opstarten van het programma. Daarbij treed je op directieniveau op als verbinder. Je bent in staat om de relatie te leggen tussen de bestuurlijke / maatschappelijke opgaven van de stad enerzijds en de BIM / digitalisering anderzijds. Je bent de 'spiegel' van de betrokken directies en geeft gevraagd en ongevraagd advies.


Werkzaamheden

 • Advisering op bestuurlijk / ambtelijk strategisch (directie) niveau ten aanzien van het inrichten /  pstarten van een BIM-programma met als doel het digitaliseren van mutatiestromen van asset gegevens (betrokken directies: Verkeer & Openbare Ruimte, Metro & Tram, Ingenieursbureau, Facilitair Bedrijf en Informatievoorziening R&E)
 • Ondersteuning en voorbereiding van de strategische tafel BIM+ (strategische advisering bestuurlijk /directieniveau)
 • (tijdelijke) secretarisrol van de strategische tafel BIM+ en de stuurgroep BIM V&OR - IB (digitalisering mutaties assets) Zelfstandige afstemming met / vertegenwoordiging van gemeente Amsterdam in relevante landelijke BIMontwikkelingen (bij / via het BIM-loket / CROW, i.s.m. de provincies en andere gemeenten).


vereisten

 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het aansturen van de ontwikkeling van relevant IV / BIM instrumentarium zoals bijvoorbeeld een Informatie Leverings Specificatie (ILS) en ObjectTypeLibraries OTL op basis van linked data technologie;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als BIMprogrammamanager bij een grote (>2500 medewerkers) publiek opdrachtgever, bij voorkeur G4, RWS of ProRail
 • Je hebt aantoonbare management ervaring (min. 5 jr.) bij een grote (>2500) complexe publiek opdrachtgever (strategisch niveau);
 • Je hebt t aantoonbare ervaring (min. 5 jr.)met bestuurs- / directie advisering op het vlak van BIM vanuit een Asset Management en Informatievoorzieningsperspectief bij een grote (>2500) complexe publiek opdrachtgever in het Grond- Weg - en Waterbouw domein (GWW) (strategisch niveau);
 • Je levert levert een actieve bijdrage in het landelijk BIMnetwerk op strategisch niveau (denk aan DigiDealGO, BIM-loket, GWW odprachtgeversoverleg, CROW, Kennisinstellingen in de Grond- Weg en Waterbouw;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op strategisch niveau bij grote publiek opdrachtgevers (>2500) op het snijvlak tussen Informatievoorziening en Asset Management in het GWW domein.
15 april 2019
Direct solliciteren

Adviseur wijkontwikkeling

Standplaats: Schiedam - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Voor gemeente Schiedam zoeken wij een Adviseur wijkontwikkeling die de gemeente van duurzaam advies kan voorzien.

 

opdracht

De adviseur heeft als taak om met betrokkenheid van alle belanghebbenden tot een advies te komen over de doorontwikkeling van bewonersondersteuning. Dat advies zal tegen het einde van de contractperiode gepresenteerd worden aan de wethouder. Om tot het advies te komen zal de adviseur veel verschillende partijen in de gemeente Schiedam betrekken en zal zij/hij gebruik maken van de laatste kennis en ontwikkelingen op dit vakgebied. Hierbij is het van belang dat ook gekeken wordt wat nu exact onder bewoningsondersteuning verstaan wordt. 

De adviseur zal

 • Inzichtelijk maken wat exact de behoefte is
 • Welke doelgroepen er bediend moeten worden
 • Of er al initiatieven zijn voor bepaalde doelgroepen
 • Of er linken gelegd kunnen worden met andere vormen van ondersteuning
 • De wijze van financiering

 
vereisten

 • Relevante opleiding
 • Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol
15 april 2019
Direct solliciteren

Projectleider Stad en Regie

Standplaats: Hengelo - HBO/WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
De afdeling Stad en Regie van de gemeente Hengelo zoekt tot in ieder geval 1 mei 2022 een projectmanager voor het opstellen van een gebiedsgericht transitieplan naar een aardgasvrij gebied de Nijverheid. En om vervolgens uitvoering te geven aan dit plan.

 

vereisten

 • Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met projectmanagement in de afgelopen 10 jaar.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met samenwerking met bewonersorganisaties en/of participatieprocessen.
 • Je hebt succesvolle ervaring met het aanvragen van een proeftuin aardgasvrije wijken.
 • Je hebt bij voorkeur een netwerk binnen de gemeente Hengelo.
 • Je hebt minmaal 2 jaar ervaring met provinciale samenwerking in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen de gemeente in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt een achtergrond in energiebesparing gebouwde omgeving.

 
Competenties

 • Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Samenwerken
 • Beschikken over netwerk
 • Communicatief
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Flexibel
15 april 2019
Direct solliciteren

Projectleider Horeca

Standplaats: Amsterdam - WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
De gemeente Amsterdam is op zoek naar een ervaren projectleider voor de afdeling VTH - horeca. Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project Horeca binnen het Programma VTH Bouw en Gebruik 2019, gericht op het realiseren van vernieuwing en verbetering van de informatievoorziening voor het domein Bouw en Gebruik, binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelen.

 

opdracht

Over het Programma
Bij de Stadsdelen wordt op dit moment gewerkt met een veelheid van applicaties die de processen Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen het domein Bouw en Gebruik ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden wordt nog niet digitaal ondersteund. De voornaamste doelstelling van het Programma is om alle (VTH) uit het Domein Bouw en Gebruik, effectief, efficiënt en rechtmatig digitaal te ondersteunen. Om dit doel te bereiken worden alle huidige applicaties die gebruikt worden voor VTH vervangen of heringericht. Het Programma is onderverdeeld in 3 sporen (WABO, Overige Vergunningen en Toezicht) die ieder worden aangestuurd door een projectleider. Het Programma is gestart op 1 januari 2019 en moet gereed zijn op 31 december 2019.

Over het Project
Bij de Stadsdelen wordt momenteel gebruik gemaakt van een veelheid aan applicaties voor het verlenen van een Horeca vergunning. Doel van het project is om al deze applicaties te vervangen door éé inrichting in Decos JOIN. Daarnaast moet er een technische koppeling gerealiseerd worden met de Politie voor het uitwisselen van informatie en dossiers worden gemigreerd (met behulp van leverancier Decos) uit de huidige vergunningsystemen en moet een digitaal aanvraagformulier worden aangesloten op Decos JOIN. Tot slot moet de oplossing geïmplementeerd worden bij de 7 Stadsdelen. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een projectplan.


werkzaamheden

Je draagt procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project Horeca binnen het Programma. De totale doorlooptijd wordt voorzien op 6 maanden.

 • Projectplan en laten opstellen Projectarchitectuur, Verkorte Risico-Analyses en Privacy Impactanalyses (PPM-stukken);
 • Het laten goedkeuren door de Stuurgroep van de PPM stukken;
 • Projectresultaten opleveren binnen afgesproken geld, tijd en kwaliteit;
 • Afstemming tussen verschillende programma onderdelen;
 • Afstemming met Business;
 • Communicatie over het Project.


vereisten

 • Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
 • Je bent in het bezit van Professional Projectmanager en PRINCE2 certificaat.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) in een soortgelijke functie.
 • Je hebt ervaring met projecten in G4 gemeenten of complexe ambtelijke omgevingen.
 • Je hebt ervaring bij de gemeente Amsterdam.
15 april 2019
Direct solliciteren

Juridisch Medewerker VTH

Standplaats: Opsterland - Friesland - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Gemeente Opsterland (standplaats: Gorredijk) is op zoek naar een ervaren vergunningeverlener VTH.

 

opdrachtomschrijving

 • Uitvoeren van juridische werkzaamheden binnen de afdeling VTH (zowel op vergunningverlening als op handhaving).
 • Advisering van management en bestuur over uitvoering van VTH dossiers.


Verantwoordelijkheden

 • Toetsen en beoordelen van aanvragen en verzoeken op juridische aspecten aan de hand van beleid, wet- en regelgeving.
 • Zelfstandig afhandelen van handhavingszaken en fungeren als sparringspartner voor de andere juristen handhaving
 • Zelfstandig afhandelen van juridische vergunningszaken en fungeren als vraagbaak voor de vergunningverleners
 • Advisering over toekenning en afhandeling van juridische dossiers.
 • Opstellen van beschikkingen, (advies-)rapportages, beoordelingen en correspondentie.
 • Uitvoeren van bezwaar- en beroepsprocedures, richtlijnen en regelgeving voor de afdeling en hierbij dus ook de gemeenten in rechte vertegenwoordigen.
 • Opstellen van college- en raadsvoorstellen.
 • Voorlichting geven inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s.


vereisten

 • Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een VTH-afdeling van een gemeente op zowel op handhaving als vergunningverlening
 • Minimaal een relevante HBO juridische opleiding
 • Ervaring in het werken binnen een samenwerkingsorganisatie van meerdere gemeenten
 • Kennis van (gemeentelijke) juridische en administratieve (handhavings-) procedures


competenties

 • zelfstandigheid en integriteit
 • kennis van geautomatiseerde systemen
 • mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • resultaatgerichtheid, creativiteit, sensitiviteit, flexibiliteit, communicatieve vaardigheid, adviesvaardigheid en
 • burger/klantgerichtheid
15 april 2019
Direct solliciteren

Recruiter

Standplaats: Maarssen - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie en heb jij affiniteit met recruitment? Weet jij raad met onderwerpen als employer branding en heb je verstand van vacature marketing? Dan ben jij dé Recruiter waar wij naar op zoek zijn!

 oPDRACHT


Om NuFlex nog sterker te positioneren als werkgever en om onze bezetting van medewerkers uit te breiden, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega met recruitment ervaring. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor de ‘kandidaatsreis’ die nieuwe (potentiële) medewerkers beleven als ze voor onze organisatie willen komen werken! Jij draagt zorg voor het gehele proces van instroom, doorstroom en uitstroom op corporate niveau. Hierbinnen ligt een zwaar accent op de verdere ontwikkeling van onze employer branding, vacature marketing, het recruitmentproces en planning. Je houdt je daarnaast uiteraard bezig met recruitmentactiviteiten in de breedste zin van het woord.


Als Recruiter maak je deel uit van een energiek team. Het team bestaat uit een Commercieel Directeur, 5 relatiemanagers en de marketing director.

 

Employer Branding

 • Verdere verbetering van positionering NuFlex op de arbeidsmarkt;
 • In samenwerking met Marketing mee bouwen aan en verder uitwerken van de employer branding strategie;
 • Actieve rol bij arbeidsmarktcampagnes (zoals banenmarkten, carrièrebeurzen, etc.);
 • Recruitmentbegeleiding van social media campagnes in overleg met Marketing;
 • Verzorgen van onboardingproces van nieuwe medewerkers.

 

Recruitment

 • Uitvoeren van werving en selectie werkzaamheden (profielen opstellen, plaatsen, uitnodigingen/afwijzingen verzorgen, communicatie over updates, etc.);
 • Zorgdragen voor vacature marketing;
 • Kandidaten volgen in W&S-systeem;
  Aanspreekpunt voor externe bureaus bij specifieke searchopdrachten + bewaken W&S-afspraken;
 • Vacatures afstemmen met leidinggevenden en begeleiden bij het invullen van vacatures;
 • Bewaken van de doorlooptijden van openstaande vacatures;
 • Uitvoeren van eerste selectierondes, verzorgen van opvolgingsplanning en uitnodigingen met leidinggevenden;
 • Verantwoordelijk voor verdere professionalisering van job channels;
 • Uitvoeren van de planning, van onze externen bij klanten;
 • Ondersteunen van leidinggevenden bij vragen op het gebied van werving en selectie.


vereisten

 • HBO afgestudeerd, pre voorkeur richting HRM / Arbeidsmarktcommunicatie;
 • 1 – 3 jaar ervaring met arbeidsmarktbemiddeling en het 'matchen' van kandidaten;
 • Communicatief, commercieel en administratief sterk;
 • Can do mentaliteit met een pro-actieve enthousiaste instelling;
 • Kennis van recruitmentprocessen en onderhandelingstechnieken;
 • Je staat open om de arbeidsmarkt op nieuwe manieren te benaderen;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Gezonde dosis mensenkennis en ervaring met “recruitment 3.0”;
 • Creatief en in staat om snel te kunnen schakelen en prioriteiten te stellen;
 • Kennis van Office pakketten, salaris- & recruitmentsystemen is een pré.

 

Wat bieden wij?

Afhankelijk van je werkervaring en opleidingsniveau bieden wij een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder, 20 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband), NS Businesscard, een kortingsregeling om gebruik te maken van culturele evenementen(Cultuurwerkt) en een marktconform salaris.

12 april 2019
Direct solliciteren

Stedenbouwkundig Ontwerper

Standplaats: Amsterdam - HBO-WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
De gemeente Amsterdam is op zoek naar een Stedenbouwkundig Ontwerper voor het Gebiedsteam West van Ruimte en Duurzaamheid.

 

opdracht

De Stedenbouwkundig ontwerper brengt adviezen uit en maakt ontwerpen voor stedenbouwkundige vraagstukken in de stad en werkt met interne en externe partijen aan stedenbouwkundige projecten zoals zelfbouw, transformatie en stedelijke vernieuwing. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten of het gemeentebestuur. Samenwerking vindt plaats met andere teams, disciplines en andere gemeentelijke organisatieonderdelen. De stedenbouwkundig ontwerpers worden op basis van geschiktheid voor de opgave ingezet binnen Gebiedsteam West van Ruimte en Duurzaamheid.


werkzaamheden

 • Het opstellen van stedenbouwkundige adviezen zowel voor projecten als voor bouwaanvragen, analyses, ontwerpen en visies inclusief afstemming op alle relevante disciplines;
 • Het bewaken van offertes, en fungeren als projectleider voor delen van projecten; Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
 • Het voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners.
 • Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteam, bij externe partijen en indien nodig in bestuurlijke bijeenkomsten;
 • Begeleiding van collega`s op gelijke of lagere functieniveaus.


vereisten

 • Je bent in het bezit van een erkende HBO diploma in de vakrichting stedenbouwkundig ontwerp;
 • Je hebt aantoonbare ontwerp- en presentatiekwaliteiten in de openbare ruimte;
 • Je hebt t enige (1 tot 3 jaar) ervaring op gebied van ontwerp, analyse en planvorming m.b.t. reguliere ruimtelijke vraagstukken;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je hebt aantoonbare belangstelling voor de ontwikkeling van Amsterdam en voor haar ontwerptradities;
 • Je hebt kennis en/of ervaring op het terrein van duurzaamheid.
11 april 2019
Direct solliciteren

Projectleider Maatschappelijk Vastgoed

Standplaats: Zundert - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Ben jij HBO geschoold en heb je ervaring als projectleider bij voorkeur bij een bestuurlijke organisatie? Dan komen wij graag met jou in contact?


opdracht

De gemeente Zundert zoekt een tijdelijke projectleider voor het project Maatschappelijk Vastgoed voor 16 uur per week. Je houdt je in deze rol bezig met het inventariseren van innovatieve financieringsvormen ten behoeve van het realiseren, beheren, exploiteren en onderhouden van het Maatschappelijk Vastgoed op een duurzame wijze. Ook breng je de mogelijkheden in beeld voor het realiseren van de ambities voor het Maatschappelijk Vastgoed binnen de financiële kaders en de beschikbare investerings- en exploitatieruimte. Daarnaast breng je het Maatschappelijk Vastgoed binnen de gemeente Zundert gedifferentieerd en uitgewerkt in een SWOT analyse in beeld.


Competenties

 • Je bent resultaatgericht; 
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit;
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

 

11 april 2019
Direct solliciteren

Interim hoofd projecten Gebiedsontwikkeling

Standplaats: Gooise Meren - WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
De gemeente Gooise Meren heeft diverse grote en belangrijke projecten gebiedsontwikkeling. Voor de periode van 21 mei tot 21 november is een zeer gekwalificeerd interim hoofd nodig die de projectleiders aanstuurt.

 

vereisten

 1. Uiterlijk beschikbaar op 21 mei 2019;
 2. Een afgeronde academische opleiding;
 3. Aantoonbare bestuurlijke ervaring bij een gemeentelijke of een provinciale organisatie binnen Ruimtelijke Ontwikkeling;
 4. Minimaal 4 jaar ervaring als opdrachtgever van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de afgelopen 8 jaar;
 5. Minimaal 2 jaar hoofd van een projectmanagementbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten;
 6. Minimaal 24 uur per week beschikbaar.
11 april 2019
Direct solliciteren

Junior regisseur vergunningen

Standplaats: Utrecht - WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

De gemeente Utrecht is op zoek naar een Junior regisseur vergunningen. Ben jij een communicatie- en organisatietalent en bij voorkeur in het bezit van een ABW 1 + 2 diploma? Dan komen wij graag met jou in contact!

 

opdracht

 • Begeleiden van Wabo zaken met een integraal en bestuurlijk gevoelig karakter, waarbij financiële belangen op het spel staan en/of de regelgeving niet altijd eenduidig is. Je bent het aanspreekpunt voor ontwikkelaars, architecten en andere betrokkenen bij een Waboaanvraag. Je kent de wegen in en buiten de organisatie goed en zorgt voor een soepel verloop van de procedure.
 • Afwegen en beoordelen van adviezen (juridische of inhoud technische toetsing). Volgen van keuzes en ontwikkelingen op het vakgebied. Ondersteunen en adviseren van het management, de bestuur ondersteuners, de beleidsmakers en de vergunningverleners, waarbij conclusies en beslissingen gebaseerd zijn op onderzoek, feiten, relevante ervaringen en inbreng van relevante anderen.
 • Opbouwen van een adequaat netwerk binnen en buiten de eigen organisatie. Daarbij communiceren en beleid en adviezen uitdragen. Actief zoeken naar wensen en behoeften van interne- en externe klanten en nog niet helder gedefinieerde wensen en behoeften van de klant expliciet maken. Je ontwikkelt als bruggenbouwer mede het beleid.


Kandidaatomschrijving

Je hebt voldoende drive om resultaten te boeken. Je bent een verbinder die graag mee werkt aan het verbeteren van de openbare ruimte. Als het nodig is kom je tot structurele creatieve oplossingen die verrassend en buiten de grenzen van het bekende zijn. De klantvraag voor jou is leidend, de procedures, regels en systemen faciliterend.


vereisten

 • Academisch werk- en denkniveau, met een relevante opleiding richting bouwkunde
 • Diploma's ABW1 en ABW2 plus aantoonbare werkervaring
 • Communicatie- en organisatietalent
 • Kennis van gemeente en overheid
 • Ervaring met projectmatig werken
11 april 2019
Direct solliciteren

Projectleider Overige Vergunningen

Standplaats: Amsterdam - HBO-WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een Projectleider Overige Vergunningen die de inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project Overige Vergunningen binnen het Programma VTH Bouw en Gebruik 2019 kan begeleiden. 

 

opdracht

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project Overige Vergunningen binnen het Programma VTH Bouw en Gebruik 2019, gericht op het realiseren van vernieuwing en verbetering van de informatievoorziening voor het domein Bouw en Gebruik, binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelen.

Over het Programma

Bij de Stadsdelen wordt op dit moment gewerkt met een veelheid van applicaties die de processen Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen het domein Bouw en Gebruik ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden wordt nog niet digitaal ondersteund. De voornaamste doelstelling van het Programma is om alle (VTH) uit het Domein Bouw en Gebruik, effectief, efficiënt en rechtmatig digitaal te ondersteunen. Om dit doel te bereiken worden alle huidige applicaties die gebruikt worden voor VTH vervangen of heringericht.
Het Programma is onderverdeeld in 3 sporen (WABO, Overige Vergunningen en Toezicht) die ieder worden aangestuurd door een projectleider.
Het Programma is gestart op 1 januari 2019 en moet gereed zijn op 31 december 2019.


Over het Project Overige Vergunningen

Het betreft het opstellen, laten vaststellen en uitvoeren van een projectplan, het laten opstellen van een architectuurnotitie en beveiligingsanalyses ten behoeve van het inrichten en implementeren van een twintigtal simpele vergunningprocessen binnen de applicatie Decos JOIN. Ook moeten de vergunningen uit de oude systemen worden gemigreerd naar Decos JOIN (met behulp van de leverancier.

Werkzaamheden

Algemeen

 • Je draagt procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project Overige Vergunningen binnen het Programma. De totale doorlooptijd wordt voorzien op 9 maanden.

Specifiek

 • Opstellen Projectplan en laten opstellenProjectarchitectuur, Verkorte Risico-Analyses en Privacy Impactanalyses (PPM-stukken)
 • Het laten goedkeuren door de Stuurgroep van de PPM stukken
 • Projectresultaten opleveren binnen afgesproken geld, tijd en kwaliteit.
 • Afstemming tussen verschillende programma onderdelen
 • Afstemming met Business
 • Communicatie over het Project


vereisten

 • Je beschikt minimaal over een universitair werk- en denkniveau.
 • Je bent in het bezit van het Professional Projectmanager; PRINCE2 of andere certificaten die betrekking hebben op Projectmanagement.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt ervaring met projecten in G4 gemeenten of complexe ambtelijke omgevingen.
 • Je hebt ervaring bij de gemeente Amsterdam.
 • Je hebt kennis van Vergunningen, opgedaan aan de hand van relevante werkervaring.
11 april 2019
Direct solliciteren

Coördinator Toezicht Milieu

Standplaats: Tiel - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
De Omgevingsdienst Rivierenland zoekt een Coördinator Toezicht Milieu voor de ontwikkeling, uitvoering en aanpassing van het beleid omtrent milieuvraagstukken.

 

opdracht

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH). Zo’n 140 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samendragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

De afdeling Toezicht bestaat uit drie teams te weten team Milieu, team Bouw en team Ketentoezicht. Het binnenkomende werk wordt over de teams verdeeld. Je gaat aan de slag voor het team Milieu.

 • Je draagt bij aan het beleid: ontwikkeling, uitvoering, aanpassing en rapportage.
 • Je handelt de formele besluitvorming af.
 • Je doet onderzoek op het beleidsterrein en rapporteert over uitvoerings­vraagstukken.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk en zorgt voor afstemming tussen partijen.


verantwoordelijkheden

 • Je draagt bij aan het opstellen van het productenboek en de werkprogramma’s. Je plant het werk, zet het uit bij medewerkers, coördineert en bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden.
 • Je ondersteunt en begeleidt de medewerkers bij hun taken.
 • Je bent een vraagbaak en klankbord voor collega’s.
 • Je draagt bij aan efficiënte inrichting van werkprocessen, protocollen en instructies
 • Je bewaakt de samenwerking binnen ODR en met onze bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.
 • Je voert praktische personeelsmanagementtaken uit, zoals ziekte- en herstelmeldingen en verlof.
 • Je draagt bij aan de jaarlijkse gesprekscyclus, beoordelingsgesprekken;
 • Je neemt deel aan projecten om de dienstverlening van de ODR te verbeteren.


vereisten

 • Hbo-werk- en denkniveau
 • Een afgeronde opleiding op een voor milieu relevante richting
 • Ervaring op het werkterrein omgevingsvergunningen
 • Ervaring met werken voor een omgevingsdienst
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een leidinggevende/ coördinerende rol.
 • Ervaring met begeleiding en ondersteuning van medewerkers
 • Affiniteit met dienstverlening
 • Affiniteit met productieplanning
11 april 2019
Direct solliciteren

Stedenbouwkundig adviseur

Standplaats: Amstelveen - WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
De gemeente Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Daarom zijn zij op zoek naar een Stedenbouwkundig adviseur om hen te adviseren over projecten, ruimtelijke initiatieven, bestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunningen.

 

opdracht

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De organisatie bedient 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad.

De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren.

 Gebiedstransformaties, het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, de laatste uitlegwijken, maar zeker ook de focus op binnenstedelijke verdichting. De vraag naar woningen is en blijft in deze regio hoog. Het groene karakter van de gemeentes wordt gewaardeerd, de voorzieningen zijn hoog. Schiphol geeft serieuze beperkingen en bereikbaarheid is als vanzelfsprekend een hot issue. Wij garanderen dat er geen tijd is voor een bore-out. Amstelveen gaat de komende 10 jaar volledig op de schop, er wordt gewerkt aan de nieuwe tramverbinding en de verbreding van de A9. 

Het team projecten en grondzaken bestaat uit projectmanagement, projectondersteuning, stedenbouw, planeconomie en grondzaken. Daarnaast vallen ruimtelijke ordening en milieu en wabo vergunningen onder de afdeling. 

Je maakt onderdeel uit van de vakgroep stedenbouw waarin je in een team met nog drie stedenbouwkundigen werkt aan de circa 140 projecten binnen Amstelveen en Aalsmeer. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende projectmanagers en je draait mee in projectteams. Tevens is er wekelijks een onderlinge afstemming in de vakgroep en vindt er wekelijks integrale afstemming met ontwerpdisciplines plaats in het ontwerpteam.  

Je houdt je bezig met stedenbouwkundige advisering van projecten, ruimtelijke initiatieven, bestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunningen. Daarnaast heb je een rol in het vertalen van ruimtelijke ontwerpen naar grafische producten. 

 • Het in teamverband vertalen van initiatieven uit de markt.
 • Het mede adviseren op stedenbouwkundig gebied voor beleid, projecten en bestemmingsplannen.
 • Het ondersteunen van de andere stedenbouwkundig adviseurs bij het verrichten van integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies bij nieuwe projecten.
 • Het mede opstellen van stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden, waaronder het maken van bouwenveloppen,  het maken van telverkavelingen en het opstellen van beeldkwaliteitsplannen.
 • Het vertalen van ruimtelijke ontwerpen naar grafische producten zoals beeldkwaliteitsplannen, verkavelingsmodellen, bezonningsstudies en 3D modellen.
 • Het participeren in projectteams.


kandidaatomschrijving

Van jou als stedenbouwkundig adviseur verwachten wij dat je ervaring hebt met stedenbouwkundige advisering van projecten, ruimtelijke initiatieven, bestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunningen.  Je bent in staat nieuwe projecten snel te doorgronden. Je bent erop gericht resultaat te bereiken. Je bent betrouwbaar en klantgericht (zowel intern als extern), ook als er onder druk gepresteerd moet worden. Je bent in staat alternatieven te bedenken wanneer daar om wordt gevraagd  en je bent in staat om hier op een professionele manier over te communiceren.


Vereisten

 • kandidaat met academische denk- en werkniveau op het gebied van stedenbouw
 • minimaal 3 jaar recente werkervaring bij een gemeente
 • leergierige en enthousiaste stedenbouwkundig adviseur die samen met de drie andere stedenbouwkundig adviseurs samen gaat werken aan de verschillende stedenbouwkundige producten
 • ervaren en bedreven in het vertalen van ruimtelijke ontwerpen naar grafische producten
 • ervaring met Microstation en Adobe Creative Suite heeft de voorkeur


competenties

 • besluitvaardig
 • analytisch vermogen
 • onafhankelijkheid
 • samenwerken
 • resultaatgericht
 • betrouwbaar
 • klantgericht
11 april 2019
Direct solliciteren

Specialist Procesmanagement

Standplaats: Rotterdam - WO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Ben jij een echte verbinder van zowel mens, inhoud als proces? Wij zoeken een specialist procesoptimalisatie voor de gemeente Rotterdam.

 

opdracht

Jij helpt, na een gedegen probleemanalyse, de organisatie hun dienstverlening te verbeteren. Je vertrekt vanuit de klantbeleving, bent gericht op een efficiënt proces dat past binnen de (wettelijke) kaders en je schuwt digitalisering niet. Dat is namelijk wat een specialist procesmanagement doet. Je voert zelfstandig complexe opdrachten uit die meerdere vakgebieden omvatten, je werkt voor meerdere clusters en zoekt samenwerking met verschillende afdelingen (bijvoorbeeld IT, privacy, informatiebeheer). Die multidisciplinaire insteek is voor jou a piece of cake. Takenpakket:

 • ontwerpen/optimaliseren van (nieuwe) processen
 • voorbereiden van de implementatie van veranderde processen in de organisatie;
 • borgen van (nieuwe) processen en werkwijze(n);
 • ondersteuning en advisering bij het continu verbeteren door de werkvloer.


vereisten

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding met wo werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met procesmanagement, met daarbij de volgende werkzaamheden. Het organiseren van groepssessies (bijvoorbeeld vsm of kaizen workshops met brown paper)  
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis: Kennis van lean en het toepassen van de onderliggende instrumenten.


competenties

 • Ervaring in het adviseren en de skills om een goede sparringpartner te zijn voor opdrachtgevers
 • Het vermogen om mensen te coachen, te enthousiasmeren en hen te leren problemen op te lossen. Daarnaast draag je bij aan een continu lerende organisatie
 • Het vermogen om in te leven in de vragen en behoeften van de klant en daarbij een passende aanpak kunnen ontwikkelen en bieden
 • Beschikt over conceptueel denkvermogen: kan de complexiteit van een vraagstuk zien binnen een bredere context en daarbij hoofd- en bijzaken herkennen
 • De vaardigheid om met organisatiesensitiviteit te kunnen schakelen tussen diverse belangen en is in staat om veranderingen in gang te zetten.


wensen

 • Een afgeronde wo-opleiding
 • Een aanvullende training/opleiding afgerond op het gebied van: Verandermanagent, Kwaliteitsmanagement, Agile / Scrum en/of Lean (Six Sigma) Black Belt
 • Minimaal 1 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, in een overheidsinstelling
 • Werkervaring met het werken binnen een procesarchitectuur, opgedaan in de afgelopen 3 jaar
 • Systeemkennis van procesmodellering (MAVIM of vergelijkbaar)
03 april 2019
Direct solliciteren

BRP Specialist

Standplaats: Heel Nederland - HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid
Zie jij het het als jouw persoonlijk uitdaging om de kwaliteit van de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) en Burgerlijke Stand te waarborgen en waar mogelijk verbeteren? Dan komen wij graag met jou in contact.


DE FUNCTIE:

 • oplossen van BCM fouten in de kwaliteitsmonitor
 • het controleren van persoonslijsten voor de zelfevaluatie BRP
 • het controleren en verwerken van (complexere) mutaties
 • het beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten.


Jij, als BRP specialist:

 • Afgeronde opleiding als BRP specialist
 • Je hebt aantoonbare ervaring BRP specialist en kennis van Burgerzaken processen en juridische aspecten daarvan
 • Ervaring en kennis met Key2- en Centric applicaties burgerzaken
 • Specifieke kennis van de HUP 3.0, LO 3.10, GBA-V, persoonslijsten, berichten processen en modellen, personen- en familierecht, IPR en nationaliteitsrecht
 • Analytisch sterk
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als BRP specialist burgerzaken

Competenties:

 • Je bent nauwkeurig en planmatig
 • Je bent communicatief en schriftelijk sterk
 • Je bent besluitvaardig en resultaatgericht
 • Je bent een doorzetter, zelfsturend, maar werkt ook graag samen

Solliciteren:

Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

04 maart 2019
Direct solliciteren

Medewerker KCC

Standplaats: Regio Utrecht | Regio Flevoland | Regio Noord-Brabant - MBO | HBO Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Wij zoeken een enthousiaste KCC medewerk(st)er!
Ben jij dat? 

Als medewerker KCC ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van alle telefonische vragen van de burger.
Tevens zal je aan de balie vragen van burgers beantwoorden. Jij bent hiermee het visitekaartje van de gemeente.

Herken jij je hierin?

 • Je hebt gemeentelijke KCC ervaring;
 • Je hebt ervaring met de producten van de publieksbalie
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Je bent voor 16-24 uur beschikbaar (sep/okt/nov/dec)
 • Je werkt zéér accuraat en nauwkeurig;
 • Je hebt een representatief voorkomen, klantgerichte houding en een flexibele instelling;
 • Je bent stressbestendig, werkt zelfstandig, durft vragen te stellen en kunt snel schakelen;
 • Je kunt tegelijkertijd een gesprek voeren, informatie opzoeken en gegevens invoeren;

Competenties

 • Klant- en servicegericht;
 • vakkundig;
 • communicatieve vaardigheden;
 • inlevingsvermogen;

 

Solliciteren
Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent. Het betreft hier een positie voor vier maanden (september-december)

12 februari 2019
Direct solliciteren

Vergunningverlener APV & Bijzondere wetten

Standplaats: Kan binnen heel Nederland zijn - Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Wij zijn op zoek naar Vergunningverlener APV & Bijzondere wetten.

Aarzel niet te reageren!


Wil jij graag jouw kennis over de APV en Bijzondere Wetten in de praktijk brengen en daarmee anderen helpen? Voor diverse gemeenten in Nederland is Nuflex op zoek naar vergunningverleners die kennis hebben van de actuele juridische horecawetgeving. 


Wat ga je doen?

Als vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten heb je een dienstverlenende rol naar interne en externe partijen op het gebied van de geldende wet- en regelgeving omtrent horeca wetgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening. Je behandelt bijvoorbeeld vergunningaanvragen van ondernemers die zich willen vestigen met een horecazaak binnen de gemeente of onderzoekt vergunningaanvragen met betrekking tot evenementen. Hiervoor onderhoud je veelvuldig contact met andere afdelingen, organisatie onderdelen of externe partners; doe je achtergrond controles en raadpleeg je de geldende wet- en regelgeving. Het resultaat en de eventuele vergunningverlening koppel je terug aan de aanvragende partij.

 

Wat neem je mee?

-          Je hebt minimaal een MBO diploma met een achtergrond op het gebied van rechten, bestuurskunde of integrale veiligheidskunde

-          Je hebt aantoonbare kennis van wet- en regelgeving op het gebied van APV

-          Je hebt minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van vergunningverlening

-          Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan binnen een gemeente of omgevingsdienst.


Competenties

-          Klantgericht

-          Zelfstandig werken (plannen en organiseren)

-          Samenwerken

-          Flexibel

-          Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Wij komen graag met je in contact! 

 

15 augustus 2018
Direct solliciteren

Bouwkundig vergunningverlener

Standplaats: Kan binnen heel Nederland zijn - Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Wij zijn op zoek naar bouwkundig vergunningverleners.

Aarzel niet te reageren!

Heb jij een bouwkundige achtergrond met een analytische blik? Voor diverse gemeenten in Nederland is Nuflex op zoek naar vergunningverleners met een bouwkundige achtergrond. Door het toenemende aantal vergunningaanvragen en de verwachte bouwopgave hebben deze gemeentes behoefte aan uitbreiding van het team vergunningen.


Wat ga je doen?


Als medewerker vergunningen handel je zelfstandig vergunningaanvragen af. Je bent van begin tot eind betrokken bij de vergunningaanvraag. Je behandelt bouwaanvragen op uiteenlopende niveaus van complexiteit en toetst de aanvragen op relevante wet- en regelgeving en beleid. Je onderhoud hiervoor ook contacten met andere afdelingen, organisatie onderdelen of externe partners. De resultaten koppel je terug aan de aanvragende partij of aan de medewerkers van de frontoffice (dit is afhankelijk van de manier waarop de desbetreffende gemeente dit geregeld heeft). Waar nodig vertegenwoordiging je de gemeente in bezwaarzaken.


Wat neem je mee?

-          Je hebt een bouwkundige achtergrond met minimaal een diploma van een erkende HBO Bouwkunde op zak

-          Kennis van relevante wet- en regelgeving (WABO, DHW, Bijzondere Wetten en Wet Bibob)

-          Je hebt minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van WABO vergunningverlening

-          Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan binnen een gemeente

-          Je hebt een diploma ABW1/ ABW2 of je bent bereid om dit diploma te halen


Competenties

-          Klantgericht

-          Zelfstandig werken (plannen en organiseren)

-          Analytisch

-          Samenwerken

-          Flexibel

-          Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

We komen we graag met je in contact!

15 augustus 2018
Direct solliciteren

Burgerlijke Stand - Specialist

Standplaats: Regio Arnhem-Nijmegen - Niveau - Vakgebied: General - Branche: Overheid

Ben jij die specialist (Burgerlijke Stand) die we zoeken?

Reageer dan nu!

Zie jij het als jouw persoonlijke uitdaging om de kwaliteit van de Basis Registratie Personen (BRP) en Burgerlijke Stand te waarborgen en waar mogelijk verbeteren? Dan komen wij graag met jou in contact. We zijn namelijk op zoek naar een Specialist Burgerlijke Stand voor een middelgrote gemeente in de regio Arnhem-Nijmegen. Het betreft hier een jong team wat volop in ontwikkeling is!

 
Wat ga je doen?
Als specialist Burgerlijke Stand ben je onderdeel van een deskundig team van allrounders. Je behandelt complexe vraagstukken met betrekking tot optie en naturalisatie, het beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten voor een huwelijk, inschrijving in de BRP en het opmaken van officiële documenten zoals geboorte- of overlijdensakten . Je bent vraagbaak voor burgers en collega’s op het gebied van burgerlijke stand, internationaal privaatrecht en de BRP. Eventuele werkzaamheden zijn: huwelijken en partnerschapsregistraties van personen van gelijk geslacht te voltrekken en te registreren. Je kunt aanspreekpunt zijn voor zowel trouwambtenaren als trouwlocaties voor vragen over de toepassing van het Nederlandse civiel- en privaatrecht.


Wat neem je mee?

 • Minimaal een afgeronde mbo-opleiding en een beëdiging bij de rechtbankt tot ABS;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in een (lokale) overheidsomgeving zoals KCC, Burgerzaken, Burgerlijke Stand, Immigratie & Nationaliteiten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van persoonlijke gesprekken in een klantvriendelijke sfeer. Je weet de gesprekken te begrenzen tot de geldende wet- en regelgeving en waar nodig gesprekken te beëindigen als de situatie hier om vraagt (bijvoorbeeld in geval van fraude);
 • Je hebt bij voorkeur kennis van IBurgerzaken.

 

Wie ben jij?

Dienstverlening is jou op het lijf geschreven. Je ontleent veel energie aan het voeren van persoonlijke gesprekken en het toepassen van de wettelijke kaders die daarbij horen. Goed luisteren, kunnen onderzoeken en collegiale samenwerking zijn daarbij belangrijke aspecten. Je bent resultaatgericht en kunt snel en efficiënt een oordeel vormen. Ook als er veel aanvragen liggen dan blijf je rustig en levert kwalitatief hoogwaardig werk af.

 • Je bent nauwkeurig, planmatig en integer;
 • Je bent proactief, initiatiefrijk en kunt je gemakkelijk verplaatsen in de klant;
 • Je bent besluitvaardig en resultaatgericht.

 

Solliciteren
Geïnteresseerd? Klik dan op de “direct solliciteren” button. We ontvangen graag een mail met jouw cv en motivatie waarom jij geschikt bent voor deze baan.

15 augustus 2018
Direct solliciteren

Open sollicitatie

Standplaats: Intern - Niveau - Vakgebied: Open sollicitatie - Branche: Overheid

Solliciteren is doorlopend welkom. Richt je open sollicitatie - o.v.v. open sollicitatie Overheid - aan: solliciteren@nuflex.nl

Met jouw goedkeuring word je opgenomen in onze portefeuille. Wanneer zich een interessante uitdaging voor je aanbiedt, nemen wij contact met je op voor een intake!

01 januari 1970
Direct solliciteren